Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ  1. Теоретичні засади проблеми дослідження впливу реклами на психіку людини  5

1.1. Аналіз науково-прикладних досліджень в галузі  реклами. 5

1.2. Реклама як метод впливу на поведінку споживачів. 7

1.3. Реклама та емоції людини. 14

1.4. Психічні процеси та психологічні впливи реклами. 18

Розділ  2. Емпіричне дослідження проблеми впливу реклами на психіку людини  25

2.1. Методи дослідження. 25

2.2. Аналіз результатів дослідження. 28

Висновок. 38

Список літератури. 39

Додатки. 41

Вступ

В середині двадцятого століття почалося серйозне вивчення того, без чого вже важко представити наше життя – реклами. Ми стикаємося з рекламою всюди – сидячи вдома перед телевізором, слухаючи радіо, по дорозі на роботу або навчання – скрізь, де б ми не знаходилися ми бачимо або чуємо рекламні оголошення, що розповідають про нові товари або послуги.

Актуальність роботи полягає в науковій психологічній обгрунтованості характеру дії реклами, оскільки в рекламній діяльності широко використовуються методи і способи психологічної, емоційної і інтелектуальної дії на людей, оскільки реклама – це явище соціально-психологічне. Це багатоплановий товар, що зачіпає самі приховані ділянки. психіки сучасної людини

Мета роботи – виявити вплив на поведінку, відношення і прийняття споживачами впливаючих рекламних засобів.

Для досягнення даної мети було потрібне вирішення наступних завдань:

- вивчення літератури по психології рекламної діяльності, як методу управління людьми;

-вивчити процес дії і сприйняття реклами;

-розробити методику, для визначення дії на поведінку, відношення і прийняття реклами на людину;

-провести дослідження і зробити аналіз отриманих даних.

Об'єктом дослідження є дія на людину реклами.

Предметом дослідження являється дослідження впливу на поведінку, відношення і прийняття реклами.

Для вирішення поставлених завдань були проведені три процедури дослідження:

-перша процедура включала спостереження за поведінкою людей в торгівельній точці, де були стенди з товарами рекламованими по телебаченню;

- друга процедура полягала в ранжируванні списку тих же реклам, найчастіше демонстрованих по телебаченню;

- третя процедура полягала у виявленні суб'єктивного відношення до реклами того або іншого товару отримані на основі опитування.

Відповідно методами дослідження були:

1. Спостереження за поведінкою споживачів до реклами;

2. Ранжирування списку рекламованих товарів;

3. Опитування.

Методологічну основу дослідження склали праці З. Фрейда про підсвідомі комплекси, активізація яких може впливати на відношення до товару і мотивувати його придбання. Крім того, ми спиралися на працю І.П. Павлова, який розумів увагу як концентрацію збудження в певних ділянках кори головного мозку при одночасному гальмуванні решти ділянок кори, про формування нової домінанти через емоційний механізм, а також на інформаційну теорію емоцій російського психофізіолога П.В.Симонова, основним положенням якого є виникнення емоцій за наявності інформації про вірогідність задоволення потреб суб'єкта.

Дослідження, що проводяться, були направлені на перевірку гіпотези: реклама чинить дію на свідомий і несвідомий рівень психічної діяльності людини.

Теоретична значущість: дослідження вносить вклад у вивчення характеру дії реклами на особистість.

Закрыть

Влияние рекламы на психику человека

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.