Пути формирования образа собственного Я в сфере самосознания дошкольника

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку  5

1.2. Формування образу власного "Я" у сфері самосвідомості дошкільника. 12

1.3. Управління розвитком самосвідомості у дошкільників. 20

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ ДОШКІЛЬНИКА.. 24

2.1 Процедура та методи дослідження. 24

2.2. Аналіз результатів експериментального  дослідження. 27

2.3. Вправи та ігри, спрямовані на підвищення рівня самосвідомості та  розвиток адекватної самооцінки дошкільників. 32

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ДОДАТКИ.. 40

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Дошкільне дитинство великий відрізок життя дитини. Дошкільний вік, як писав А.Н.Леонтьєв, - це період первинного фактичного розвитку особистості. Саме в цей час відбувається становлення основних особистісних механізмів і утворень. Розвиваються тісно пов'язані один з одним емоційна і мотиваційна сфери, формується самосвідомість.

Усвідомлення дошкільником власного існування того, що він окремий, незалежний від інших людей і предметів. – велике відкриття. «Я» - найважливіше новоутворення раннього віку, що змінює і підносить на новий рівень психічне життя дитини, передумова розвитку особистості. До проблеми самосвідомості і самооцінки дітей дошкільного та шкільного віку звертались відомі вітчизняні психологи П.Р. Чамата, М.Й. Боришевський, Л.Г.Подоляк, І.І.Чеснокова, С.П.Тищенко.

Високий рівень самосвідомості зрілої особистості передбачає широкий спектр знань про себе саму: історію життя і становлення, подій, що відбулися, уявлення про власні можливості, якості, здатність до самопізнання, самоконтролю та саморегуляції поведінки. Зміст самосвідомості, в формі самооцінки, глибоко переживається, стає предметом гордості, самоповаги, або засмучує, розчаровує, змушує хвилюватись, страждати.

Саме дошкільний вік є найважливішим етапом в розвитку особистості. Це період початкової соціалізації дитини, залучення її до світу мистецтва і культури, час встановлення початкових стосунків з провідними сферами буття, світом людей, предметів, природи і власним світом; період, коли закладаються основи самосприйняття особистості. І якщо в цьому віці буде закладений фундамент позитивного самосприйняття це забезпечить сприятливий особистісний розвиток в цілому.

Образ Я це сукупність чуттєвих відчуттів, сприйнять, представлень і характерних образів своїх дій по відношенню до самого себе та інших. За допомогою сприйняття і розуміння іншого дитина приходить до розуміння себе. Самооцінка це компонент самосвідомості, що включає разом зі знаннями про себе оцінку людиною своїх фізичних характеристик, здібностей, моральних якостей і вчинків.

Існує безліч чинників, що впливають на формування Я-концепції. Першим інститутом соціалізації для дитини є її сім'я. Сім'я є різновіковою групою, в якій дошкільник набуває досвіду спілкування і взаємодії з людьми різних поколінь, різної статі.

У сучасній літературі з'являється дедалі більше статей з проблеми соціального розвитку малят, формування самосвідомості дошкільника, виховання вольових якостей, самостійності тощо.

Вивченням даної проблеми займаються такі науковці: С.Є. Кулачківська, Т.О. Піроженко, Л.Г. Подоляк, С.О. Ладивір, доктор психологічних наук, професор, заступник директора Інституту проблем виховання АПН України Кононко О. та її колеги і багато інших науковців і педагогів-практиків.

Об'єктом курсової роботи є розвиток "Я" - концепції дошкільника.

Предмет дослідження: формування самосвідомості дитини дошкільного віку.

Мета дослідження: вивчити особливості особистісного зростання в дошкільному віці і механізми стимулювання цього процесу.

Завдання курсової роботи:

- ознайомитися з працями вітчизняних та зарубіжних вчених з проблеми формування самосвідомості дошкільника;

- розкрити особливості розвитку особистості дошкільника;

- провести експериментальне дослідження розвитку самосвідомості дошкільника;

- розробити систему вправ та ігор, спрямованих на підвищення рівня самосвідомості та самооцінки дитини дошкільного віку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрыть

Пути формирования образа собственного Я в сфере самосознания дошкольника

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.