Способности, их виды, структура. Проблемы развития способностей

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Здібності та їх особливості 5

1.1. Загальне поняття про здібності 5

1.2. Здібності й індивідуальні розходження людей. 6

1.3. Здібності та інтелект. 10

Розділ ІІ. Методи виміру здібностей. 17

2.1. Шкали виміру інтелекту Векслера. 17

2.2. Равена прогресивні матриці 34

2.3. Результати тестів. 39

Висновки. 41

Список використаної літератури. 43

Вступ

Протягом останнього часу психологія здобуває все більше значення в житті кожної окремо взятої людини й суспільства в цілому. Вона безупинно продовжує проникати в нові сфери людської діяльності, розширюючи межі своїх можливостей, сучасних відомостей і знань про людину, форм і методів практичної роботи, тим самим стаючи поряд із такими ґрунтовними науками, як фізика, математика і т.п.

Із виникненням древньої філософії виникла настійна потреба в систематизації спостережень. Створюються перші праці в галузі вивчення темпераменту, характеру й здібностей. І надалі майже всі розділи диференціальної психології формуються під впливом виниклих у різних галузях людської діяльності запитів: виявлення серед вступаючих до школи дітей із затримками розвитку з метою створення для них спеціальних класів, відбір найбільш придатних для тієї або іншої професії кандидатів, створення індивідуально-орієнтованих прийомів психокорекції.

Одним з першочергових завдань таких досліджень є виявлення механізмів утворення формальних характеристик. Для цих цілей розробляються різні класифікації формальних властивостей індивідуальності людини. Дослідження здібностей і інтелекту займають одне із чильних місць у загальній психології. Завдання по вимірюванні людського інтелекту й загальних, а потім і спеціальних здібностей - було продиктовано наростаючими запитами фахівців практиків: учителів, вихователів, клініцистів, керівників великих колективів, які розглядають інтелект як характеристику з боку можливостей суб'єкта, уміння розпорядитися власною активністю. При цьому варто відзначити, що до інтелекту не можна застосувати оціночно-змістовні характеристики. Інтелект не може бути "чималим", "моральним", "злим" або "добрим". Чим же саме характеризується інтелект? Спробуємо це з'ясувати.

Мета курсової роботи: дослідження здібностей, їх видів та структури.

Завдання:

- загальне поняття про здібності;

- здібності та індивідуальні розходження;

- здібності та інтелект;

- шкали виміру інтелекту Векслера;

- Равена прогресивні матриці;

- результати тестів.

Об’єктом дослідження є здібності.

Предмет дослідження: здібності, їх види і структура.

Гіпотеза: людей з середнім рівнем розвинутих здібностей серед загальної популяції – є найбільше.

Закрыть

Способности, их виды, структура. Проблемы развития способностей

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.