Развитие мышления детей дошкольного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 73

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ І. Мислення в структурі психічних пізнавальних процесів людини. 6

І.1. Форми та процеси мислення. Види мислення. 6

І.2. Розвиток мислення дитини дошкільного віку. 14

І.3. Методи і прийоми розвитку мислення, які використовуються у дошкільних закладах  24

Рохділ ІІ. Розвиток словесно-логічного мислення дітей старшого дошкільного віку  38

ІІ.1. Діагностика стану розвитку словесно-логічного мислення в експериментальній групі 46

ІІ.2. Корекційна робота з дітьми, які мають низький рівень розвитку словесно-логічного мислення, запропонована практичними психологами ДНЗ міста Рівного. Упорядник Червонна Т.Ш. [6] 50

ІІ.3. Контрольне обстеження дітей. 67

Висновки щодо ефективності проведеної роботи. 70

Висновки курсової роботи. 72

Література, використана під час написання курсової роботи. 74

Вступ

Тема: Розвиток словесно-логічного мислення старших дошкільників.

Мета: Визначення рівня словесно-логічного мислення старших дошкільників, проведення корекційно-розвивальної роботи та висновки щодо її ефективності.

Об’єкт дослідження: Мислительні процеси дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження: Словесно-логічне мислення старших дошкільників.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати літературу з проблеми розвитку мислення як психічного пізнавального процесу дитини дошкільного віку.

2. Провести діагностику рівня розвитку словесно-логічного мислення обраної групи дітей.

3. Провести корекційно-розвивальну роботу з дітьми, які виявили низький рівень розвитку.

4. Зробити висновки про ефективність колекційної роботи.

Гіпотеза дослідження: Корекційно-розвивальні вправи, проведені індивідуально з дитиною, сприяють розвиткові в неї словесно-логічного мислення.

Методи дослідження: Діагностичні ігри, корекційні ігри, вправи, логічні задачі, розвивальні завдання.

Актуальність дослідження:

Пізнання людиною об’єктивної дійсності розпочинається з живого споглядання її предметів і явищ, але не вичерпується цим. У предметах і явищах дійсності існує багато таких властивостей, зв’язків і відношень, яких не можна безпосередньо відчути, сприйняти й уявити. Тим часом життя, суспільна практика вимагає їх пізнавати.

Природні можливості розвитку мислення дитини, яка змалечку спілкується з дорослими, реалізуються у процесі її взаємодії із зовнішнім світом.

Розвиток – це розширення меж внутрішнього світу, його території. Нав’язати розвиток неможливо, цим керує якийсь «внутрішній двигун». Для того, щоб людина шукала умови для розвитку і користувалася ними, має бути потяг до цього, нездоланна потреба. Діти часто звертаються до дорослих з різноманітними запитаннями. Це свідчить про те, що дошкільник активно використовує мислення як засіб пізнання світу. Досягнення в розвитку мислення дітей залежить не просто від віку, а й від того, як організовується і спрямовується їхня діяльність.

Метою даної роботи є довести, що спеціальним навчанням можна значно підвищити рівень розвитку мисленнєвих дій, суджень, міркувань та умовиводів.

Характер міркувань залежить від складності пізнавальних завдань. Там, де ці завдання є надмірно складними, недоступними для дітей, вони міркують недосконало, суперечливо, часто помиляються. Якщо ставлять доступні завдання, для розв’язання яких є необхідні факти й узагальнення, дошкільники міркують логічно, помічають суперечності у своїх висновках, усувають їх.

Для того, щоб не зашкодити дитині, а лише допомогти, необхідно знати закономірності розвитку їх мислення на кожному віковому етапі та враховувати їх.

Дослідженням проблеми розвитку мислення дітей займались ряд дослідників, таких, як: В.Котирло, Ладивір, Подьяков, Л.А.Венгер та ін.

На сучасному етапі змінились пріоритети в освіті, дисциплінарна модель виховання та навчання змінилась на особистісно-орієнтовану. Тому зараз, як ніколи, потрібно більше вивчати особистість дитини, розвиток її пізнавальних процесів з метою розробки індивідуальної програми корекційно-розвивальної роботи з кожною дитиною. Тому проблема вивчення розвитку мислення дитини дуже актуальна у наш час.

Закрыть

Развитие мышления детей дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.