Теоретические аспекты проблемы девиантного поведения

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 63

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

Вступ. 3

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. 6

1.1. Психологічна характеристика розвитку особистості в підлітковому віці. 6

1.2. Психологічні особливості девіантної поведінки підлітків. 10

1.2.1. Походження девіантної поведінки підлітків. 13

1.2.2. Прояви девіантної поведінки підлітків. 15

1.3. Агресивність як один з проявів девіантної поведінки підлітків. 20

1.3.1.  Загальна характеристика агресивності. 20

1.3.2.  Вплив сімейного фактору на становлення агресивної поведінки підлітків. 22

1.3.3. Підліткова агресивність. 26

1.3.4. Покарання : негативна та ефективна сторони. 28

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ АГРЕСИВНО-НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ. 31

2.1. Організація, процедура та методи дослідження. 31

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження агресивності підлітків за методикою “Басса-Дарки”. 34

2.3 Результати дослідження акцентуацій характеру за Шмішеком і самооцінки за Дембо-Рубінштейн. 39

РОЗДІЛ  3. КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ПРОЯВІВ АГРЕСИВНО-НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. 44

3.1 Обґрунтування програми корекційної роботи. 44

3.2. Процедура та перевірка ефективності корекційної роботи. 47

Висновок. 50

Використана література. 53

Додатки. 58

Вступ

В останній час в зв’язку з соціально-економічною кризою нашого суспільства інтерес до проблеми відхиленої поведінки значно зріс, що зумовлює необхідність більш детальніше досліджувати причини, форми, динаміку девіантної поведінки і пошуку більш ефективних засобів соціального контролю, оскільки девіантна поведінка завжди пов’язана з якою-небудь невідповідністю людських вчинків, дій, видів діяльності, розповсюдженим в суспільстві або групах, норм, правил поведінки, ідеям, стереотипам, очікуванням, установкам, цінностям.

Труднощі та протиріччя, які торкнулися всіх сфер діяльності нашої держави і всіх верств населення, в першу чергу, позначились на найменш захищеній категорії - дітях. Крім традиційних причин – асоціальної поведінки батьків, алкоголізму, наркоманії, додалися причини, пов’язані із складними соціально-економічними перетворюваннями – це інфляція, безробіття, економічна нестабільність, низький життєвий рівень, що спричиняє виникненню девіантної поведінки, зокрема в дітей підліткового віку.

Тривожним симптомом є ріст числа неповнолітніх з девіантною поведінкою, яка проявляється в асоціальних діях ( алкоголізм, наркоманія, порушення громадського порядку, хуліганство, вандалізм та ін.). Підвищилась демонстративна і “ вульгарна “ по відношенню до дорослих, поведінка. В крайніх формах стали проявлятися жорстокість і агресивність. Різко зросла злочинність серед молоді. З’являються все нові види відхиленої поведінки : підлітки беруть участь в рекеті, співпрацюють з мафією, займаються проституцією і сутенерством.[49].

Девіантна поведінка є результатом взаємодії умов формування її особистості в сім’ї, школі, неформального спілкування з дорослими і однолітками та психічних рис, що знижують адаптивні можливості індивіда.

Головним мікросоціальним чинником дитини є сім’я. Сім’я виступає у ролі соціального інституту, що здійснює первинну соціалізацію особистості, в процесі якої відбувається засвоєння нею цінностей, установок і норм поведінки в соціумі. Розвиток і набуття різноманітних соціальних орієнтацій, установок, емоційної культури людини знаходяться у прямій залежності від характеру внутрішньо сімейного спілкування, від прояву у процесі спілкування установок, перш за все дорослих членів сім’ї, від морально-психологічної атмосфери в родині.[37].

Основними чинниками сімейного виховання, що сприяють формуванню девіантної поведінки дітей, є виховання в аморальній та конфліктній атмосфері, недостатній і некоректний педагогічний вплив, емоційна відчуженість дитини та жорстке ставлення до неї.

У школі схильність до девіантної поведінки закріплюють відсутність індивідуального підходу до особливо вразливих, педагогічно слабких і занедбаних дітей і навішування ярлика “важковиховуваних” , “двійочників”, і “недисциплінованих”. В результаті дитина, яка нездатна протистояти тиску оточуючих, втрачає впевненість у собі, бажання вчитися, проявляє агресію до дорослих (батьків, вчителів), починає шукати референтну групу поза школою.

Соціальна ізоляція в школі та погіршення сімейної атмосфери позбавляє підлітка того, що так необхідне у його віці – підтримки соціального середовища, а отже, породжують у підлітка високу готовність до контакту з асоціальними групами, “кримінального визначення” самого себе.

У неформальній групі підліток прагне до того, що йому не вдалося знайти в сім’ї та школі – емоційного комфорту, поваги від оточуючих, почуття захищеності. Якщо ця група має асоціальні цінності, вона посилює прояви девіантної поведінки підлітків, які до неї входять – агресію, знімає комплекс провини, послаблює тривогу і страх покарання. До того ж група стає осередком обміну асоціальним досвідом.

Мета нашої дипломної роботи: теоретичне і експериментальне вивчення проблеми девіантної поведінки підлітків.

У відповідності з висунутою метою було визначено такі завдання:

1.Вивчення наукової літератури з проблеми дослідження, реферування літератури та формування робочої гіпотези.

2.Розробка програми та підбір психологічного інструментарію для проведення експериментального дослідження.

3.Проведення експериментального дослідження, обробка та інтерпретація його результатів.

4.Підбір програми корекційної роботи з метою її проведення та перевірка її ефективності.

Нами була висунена робоча гіпотеза: прояви агресивно-насильницької поведінки підлітків в більшій мірі залежать від акцентуації характеру ніж від їх самооцінки.

Дослідження проводилось на базі Рівненського міського притулку для неповнолітніх.

Об’єктом дослідження були підлітки з девіантною поведінкою.

Предметом дослідження – особистісна обумовленість агресивно-насильницьких проявів в девіантній поведінці підлітків.

Достовірність дослідження забезпечується використанням стандартизованих діагностичних методик, використанням методів математичної статистики.

Закрыть

Теоретические аспекты проблемы девиантного поведения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.