Психодиагностика и коррекция мышления младших школьников

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 56

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретична частина. Вивчення особливостей мислення молодших школярів та його корекція. 5

І.1. Поняття “мислення” у психологічній науці. Його особливості у молодших школярів  5

І.2. Психодіагностика особливостей мислення молодших школярів. 15

І.3. Психокорекція мислення молодших школярів. 29

Розділ ІІ. Експериментальна частина. Психокорекція мислення молодших школярів експериментальної групи. 43

ІІ.1. Психодіагностика мислення дітей експериментальної групи. 43

ІІ.2. Психокорекція мислення школярів експериментальної групи. 46

ІІ.3. Ефективність методики психокорекції мислення дітей експериментальної групи  49

Висновки. 51

Список використаної літератури. 54

Додатки. 58

Вступ

Моя тема “Психодіагностика і корекція мислення молодших школярів” є досить актуальною. Ми знаємо, що не завжди наші діти хоча б 90: могли б сприймати і запам’ятовувати матеріал, який їм пропонують учителі. Ми бачимо, що з кожним роком стає все більше і більше дітей, які мають затримку у психічному розвитку. насамперед це пов’язано із сьогоднішньою екологією, із економічним становищем їхніх батьків, із тим, що батьки постійно лаються і це призводить до розлучення батьків. Діти дуже через це переживають, комплексують (наприклад, коли їм їхні товариші розповідають про свого батька, що вони ходили у зоопарк, у цирк і запитують куди ти ходив із своїм батьком). Тому дитячі думки заповнені зовсім іншими проблемами (не дитячими) і це впливає на їхній процес мислення.

Мислення є найважливішою функцією мозку людини. Будь-який вид діяльності не може обійтися без нього. Воно лежить в основі успішного засвоєння нових знань, умінь та навичок. Саме тому так важливо сформувати у дітей основи образного та логічного мислення.

У “Декларації прав дитини” є принцип під номером 7, у якому йдеться: “Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов’язковою, принаймні на початкових стадіях. Їй має надаватися освіта, яка сприяла б її загальному культурному розвиткові і завдяки якій вона б на основі рівності можливостей розвинути свої здібності і особисте мислення, а також усвідомлення моральної та соціальної відповідальності, і, врешті, стати корисним членом суспільства”.

Отже, ми бачимо, що з даної проблеми наші діти є захищеними. Про наших дітей дбають і турбуються про їхнє майбутнє.

Об’єкт дослідження – мислення молодших школярів.

Предмет дослідження – психологічні причини відхилень мислення молодших школярів.

Мета роботи – вивчити основні психологічні причини відхилень у мисленні молодших школярів, шляхи корекції учнів проблемної експериментальної групи.

Згідно поставленої мети дослідження визначаємо основні завдання роботи:

1. За допомогою окремих методів дослідження і методик виявити причини відхилень мислення учнів.

2. Визначити шляхи психолого-педагогічної допомоги школярам із відхиленням у мисленні.

3. Шляхом теоретичного і експериментального аналізу виділити основні психолого-педагогічні причини відхилень у мисленні в молодшому шкільному віці.

4. Здійснити аналіз наукової літератури з проблеми дослідження.

Теоретико-методологічною основою дослідження є роботи вітчизняних і зарубіжних вчених – психологів.

У процесі роботи застосовуються такі методи дослідження:

- теоретичний аналіз дослідження проблеми на базі вітчизняних та зарубіжних джерел;

- аналіз психологічної причини відхилень у мисленні молодших школярів;

- психолого-педагогічний експеримент (констатуючий і формуючий контроль).

Експериментальною базою дослідження була ЗОШ № 11 2-А класу і класний керівник Беднарчук Тетяна Альфонасівна.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів (теоретичної частини і експериментальної частини), висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальна кількість сторінок курсової роботи - 57. 

Закрыть

Психодиагностика и коррекция мышления младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.