Мотивы учебной деятельности младших школьников

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 4

Розділ І. Теоретичне обгрунтування проблеми. 6

1.1. Загальне поняття про мотив і мотивацію. 6

1.2. Розвиток мотивації навчання в молодшому шкільному віці. 14

Розділ ІІ.  Експериментальне вивчення мотивації учіння молодших школярів. 22

2.1. Завдання і методи дослідження. 22

2.2. Діагностика мотивів учіння учнів I і III класів. 29

2.3. Корекційна програма по формування мотивів навчання в молодших класах. 35

Висновок. 39

Література. 41

Додатки. 42

Вступ

Вступ дитини до школи важлива подія в її житті. Діти по-різному переживають її залежно від психологічної готовності вчитися в школі. Більшість дітей охоче йде до школи. Діти включаються в навчальну діяльність, яка стає провідною в їх житті, займає практично всі роки становлення особистості, починаючи з дитячого закладу і закінчуючи навчанням в середніх і вищих професійних навчальних закладах, а далі – самоосвіта. І щоб діяльність проходила успішно, цікаво та результативно необхідно формувати мотивацію навчання.

Формування мотивації навчання в шкільному віці без перебільшення можна назвати однією з центральних проблем сучасної школи, ділом суспільної важливості. ЇЇ актуальність обумовлена оновленням змісту навчання, прийомів самостійного набуття знань і пізнавальних інтересів, здійснення в поєднанні суспільного, трудового та морального виховання, формуванням в них активної життєвої позиції, а також введенням обов’язкової середньої освіти, адже отримання освіти є обов’язковою вимогою для будь-якої особистості.

Проблема формування мотивації навчання лежить на перехресті навчання і виховання, є важливим аспектом сучасного навчання. Це означає, що тут в колі уваги вчителя виявляється не тільки здійснюване учнем навчання, але і розвиток особистості учня в ході навчання. Формування мотивації – це виховання в учнів ідеалів, світоглядних цінностей, які прийняті в нашому суспільстві, в поєднанні з активною поведінкою учнів, що означає взаємозв’язок усвідомлювальних і реально діючих мотивів, єдність слова і діла, активну позицію учня.

Це питання хвилювало і хвилює не одне покоління психологів та педагогів, тому така велика кількість досліджень в цьому напрямку: Л.І.Божович, Н.Г. Морозова, Л.С. Славіна, М.В. Матюхіна, А.К. Маркова, Е.П. Ільїн та інші.

На формування мотивації учбової діяльності впливає рівень успіхів в навчанні, бо доведено психологами, що успіх в ньому є джерелом позитивного ставлення до навчання. Спеціальними дослідженнями (А.К. Маркова, М.І. Алєксєєва) встановлено, що існує залежність між рівнем мотивації результативністю навчання. Отже, невисокий рівень мотивації негативно впливає на ефективність навчання і, навпаки, неуміння організувати свою діяльність веде до негативно-мотивованого ставлення до навчання. Неабияке значення в розвитку мотивів навчання відіграє взаємодія вчителя і учня, та батьків, які можуть підвищити мотивацію, так само і понизити. Отже, розвиток мотивів навчання це головне завдання вчителя.

Для цього я поставила собі за мету дослідити розвиток мотивів навчання в молодшому шкільному віці.

Предмет дослідження: мотиви навчання в молодшому шкільному віці.

Об’єкт дослідження: мотиваційна сфера дитини.

Свій дослідницький пошук направила для вирішення наступних експериментальних завдань:

- вивчити найбільш і найменш усвідомлювальні мотиви;

- дослідити відношення мотивів усвідомлювальних і реально діючих;

- встановити характер змін в мотивації навчання школярів І і ІІІ класів;

- дослідити особливості навчально-позивальних інтересів молодших школярів;

- виявити індивідуальний рівень прояву цих мотиваційних явищ.

Закрыть

Мотивы учебной деятельности младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.