Условия и факторы развития мотивации достижения успехов у детей младшего школьного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ

1.  Мотивація школярів початкової школи

1.1. Психологічні теорії мотивації

1.2. Мотив і мотивація

1.3. Мотиви навчання молодших школярів і їх формування

1.3.1. Поняття про мотиви навчання і їх класифікація

1.3.2. Широкі соціальні мотиви

1.3.3. Роль цілей в мотивах навчання

1.3.4. Відмітка в мотивах навчання молодшого школяра

1.3.5. Пізнавальна потреба і мотиви навчання.

1.3.6. Мотиви, пов'язані із змістом навчання.

1.3.7. Мотиви, пов'язані з процесом навчання

2.  Дослідження мотивів учбової діяльності початкових класів, що вчаться

2.1. Методика проведення дослідження

2.2. Аналіз результатів дослідження

2.3. Висновки по дослідженню і педагогічні рекомендації

Висновок

Література

Додатки

ВСТУП

Вчителю, прагнучому до психологічного вивчення і формування навчання школярів, важливо спертися на загальну стратегію і хід цієї роботи.

Психологічне вивчення мотивів і мотивації навчання і їх формування - це дві сторони одного і того ж процесу виховання сфери цілісної особи учня мотивації. Вивчення мотивів навчання - це виявлення реального рівня і можливих перспектив, зони її найближчого розвитку в кожного учня і класу в цілому. Результати вивчення стають основою для планування процесу формування. Разом з тим в процесі формування мотивів навчання розкриваються нові резерви, тому справжнє вивчення і діагностика здійснюються в ході формування. Саме по собі формування явилося цілеспрямованим, якщо вчитель порівнює отримані результати з тим початковим рівнем, який передував формуванню, і з тими планами, які були намічені.

Організуючи вивчення і формування мотивів навчання, важливо не допускати спрощеного їх розуміння. Вивчення не слідує розглядати як тільки реєстрацію вчителем того, що лежить на поверхні і впадає в очі («хоче» або не хоче» школяр вчитися), а слідує будувати як проникнення вчителя в глибинні закономірності становлення учня як особи і як суб'єкта діяльності. Формування також невірно розуміти як «переклад» вчителем в голову учня готових, ззовні задаються мотивів і цілей навчання. Насправді формування мотивів навчання - це створення в школі умов для появи внутрішніх Спонукань (мотивів, цілей, емоцій) до навчання; усвідомлення їх учнем і подальшого саморозвитку їм своєї сфери мотивації. Вчитель при цьому не займає позицію холоднокровного спостерігача за тим, як стихійно розвивається і складається сфера вчаться мотивації, а стимулює її розвиток системою психологічно продуманих прийомів.

Вивчати і формувати мотиви навчання учня вчитель цілком може і сам (не чекаючи, наприклад, приходу шкільного психолога) за допомогою тривалого спостереження за учнем в реальних життєвих умовах, аналізу повторюються думці і вчинків вчаться, завдяки чому вчитель може робити достатньо достовірні висновки, намічати і коректувати шляхи формування.

Вивчення і формування мотивів навчання повинні мати об'єктивний характер, з одного боку, і здійснюватися в гуманній, поважній до особи учня формі, - з іншою.

Об'єктивність вивчення і формування мотивів навчання вчаться досягається тим, що при цьому вчителю треба виходити не з оцінок і суб'єктивних думок, а з фактів. Факти ж треба уміти одержувати за допомогою спеціальних психологічних методів і методичних прийомів. Планування вчителем процесу формування будується саме на основі результатів психологічного вивчення учня.

Іншою важливою стороною вивчення і формування мотивів навчання вчаться явилося забезпечення гуманних відносин між вчителем і. учнем. При цьому головною задачею вивчення в школі явився не відбір дітей, а контроль за ходом їх психічного розвитку з ціллю корекція відхилень, що знаходяться, у тому числі тільки, що намічаються. При вивченні психологічних особливостей конкретної дитини треба порівнювати його не з іншими дітьми, а з ним самим, його колишніми результатами, оцінювати його по індивідуальному внеску в те або інше досягнення. Вчителю необхідно підходити до психологічного вивчення і формування мотивів навчання вчаться з оптимістичною гіпотезою. Вона означає визначення оптимальної зони, в якій дитина, не дивлячись на зовнішньо невеликі успіхи, виявляє більшу цікавість, добивається аніскільки більших досягнень, ніж в інших сферах. Такий же оптимістичний підхід повинен бути і при прогнозі.

Дуже важливо вивчати і формувати мотиви навчання не тільки в неуспішних і важковиховуваних вчаться, але і в кожного, навіть зовнішньо благополучної дитини. При вивченні мотивів навчання в кожного школяра треба виявити стан його пізнавальної сфери, сфери (прагнення вчитися, мотиви)мотивації, вольової і емоційної сфери (цілі в ході навчання, переживання в процесі навчання). Для кожного учня бажано мати обгрунтований план формування його мотивації.

Формувати мотиви навчання - значить не закласти готові мотиви і цілі в голову вчиться, а поставити його в такі умови і ситуації розгортання активності, де б бажані мотиви і цілі складалися і розвивалися б з обліком і в контексті минулого досвіду, індивідуальності, внутрішніх устремлінь самого учня.

Ціллю даної курсової роботи явилося дослідження мотивів учбової діяльності початкових класів, що вчаться, методом анкетування. У зв'язку з цим були поставлені наступні задачі:

- вивчити літературу по Мотиви навчання молодших школярів»

- підготувати методику вивчення мотивів навчання вчаться

- провести дослідження

- спираючись на знання і практичний досвід, проаналізувати отримані результати і зробити висновки.

Закрыть

Условия и факторы развития мотивации достижения успехов у детей младшего школьного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.