Психологические особенности саморегуляции у детей дошкольного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Теоретична частина. 6

Розділ І.Психологічні особливості саморегуляції дітей дошкільного віку як наукова проблема. 6

1.1.Психолого-педагогічна характеристика розвитку дітей дошкільного віку. 6

1.2.Гра як фактор становлення саморегуляції дітей дошкільного віку. 22

1.3. Спілкування під час гри як умова рівня розвитку саморегуляції  дітей дошкільного віку. 25

Експериментальна частина. 29

Розділ 2. Методичні аспекти дослідження психологічних особливостей саморегуляції дітей дошкільного віку. 29

2.1.Організація та проведення дослідної роботи з виявлення психологічних особливостей саморегуляції дітей дошкільного віку. 29

2.2.Аналіз результатів дослідження. 31

Висновки. 36

Використана література. 38

Додаток. 40

Вступ

У психологічній науці давно уставлена думка про те, що саморегуляція особистості є обов’язковою характерною рисою її адекватної, цілеспрямованої, інтегрованої психіки. Самовиховання та самовдосконалення індивіда, навчання і професійна діяльність, поведінка в суспільстві обов’язково передбачають залучення до них механізму самореалізації. Несформованість самореалізації, не вміння нею скористатись або небажання до неї звертатись, зневажання її результатів - все це неминуче спричиняє негативні наслідки для розвитку особистості. Особливо це виявляється в сфері емоцій.

Саморегуляція емоцій - одна з головних запорук успішної діяльності людини у будь-якій галузі. Впродовж становлення здатності до саморегуляції емоцій розширюються можливості виховання дитини.

Розвиваючись, дитина засвоює нові риси і форми поведінки, завдяки яким вона стає маленьким членом людського суспільства.

У дошкільному віці формується той порівняно стійкий внутрішній світ, який дає підставу вперше назвати дитину особою, хоча, звичайно, особою, що ще не цілком склалася, але здібної до подальшого розвитку і вдосконалення.

Впродовж змінюється ступінь усвідомленості, з якою діти починають виконувати загальноприйнятні правила поведінки. Діти дошкільного віку звикають виконувати правила і знаходять іноді навіть надмірну «любов до порядку», не погоджуючись із щонайменшим його порушенням.

До виконання правил за звичкою змінюється свідомим виконанням, заснованим на розумінні їх значення. В цей період діти не тільки самі починають підкорятися правилам, але і стежать за їх виконанням іншими дітьми.

Велике значення в засвоєнні зразків поведінки і правил поведінки має розвиток у дітей дошкільного віку відчуття гордості і відчуття сорому, які примушують дитину погоджувати свої вчинки з оцінками і очікуваннями дорослих.

Встановлено, що якщо дорослий добре налаштований до дитини, радіє разом з нею її успіху і співпереживає невдачу, то дитина зберігає хороше емоційне самопочуття, готовність діяти і долати перешкоди і у разі неуспіху. В умовах встановлення позитивних взаємостосунків з дорослим дитина довірчо ставиться до нього, легко вступає в контакт з оточуючими.

У взаємостосунках з дитиною дорослий повинен тонко підбирати емоційні форми дії. Позитивні і негативні форми дії на дитину повинні виникати не стихійно (залежно від настрою найдорослішого), а перетворитися на своєрідну техніку спілкування, де основний фон складають позитивні емоції, а відчуження використовується як форма осуду дитини за серйозну провину. Симпатія до інших дітей, що виникає в ранньому дитинстві, переходить у дошкільника в потребу спілкування з однолітками. Цю потребу добре виразила шестирічна дитина, яка, заперечуючи матері, що запропонувала замінити собою відсутнього товариша, сказав : «Мені треба дитину, а ти не дитина».

Соціальна ситуація розвитку дитини суттєво змінюється порівняно з попередніми роками її життя. У зв’язку з необхідністю підготовки до шкільного навчання зростають вимоги до днтини-дошкільника з боку дорослих, як до суб'єкта різних видів предметно-практичної діяльності і спілкування.

Збагачення індивідуального й суспільного досвіду дигини в процесі гри та інших видів діяльності, засвоєння нею під впливом цілеспрямованої педагогічної роботи правил і норм співжиття у колективі, загальнолюдських моральних цінностей як регуляторів соціально належної поведінки приводить наприкінці до ґрунтовних якісних змін у психіці дітей дошкільного віку. Якщо дитина розвивається нормально, то зміни у її психіці стають передумовами формування шкільної зрілості.

Робота, вихователя потребує наукового обгрунтування дослідження індивідуальних особливостей становлення і розвитку саморегуляції дітей дошкільного віку.

Ця проблема особливо актуалізується в нинішніх умовах діяльності навчальних закладів та установ, що практично впроваджують особистісно – діяльнісний підхід до виховання підростаючого покоління.

Тому, темою курсової роботи було обрано: “Психологічні особливості саморегуляції дітей дошкільного віку ”

Мета дослідження: теоретично обгрунтувати і експериментально перевірити психологічні особливості процесу становлення і розвитку саморегуляції дітей дошкільного віку.

Об`єкт дослідження: психологічні особливості дітей дошкільного віку у процесі розвитку саморегуляції.

Предмет дослідження: процес розвитку саморегуляції дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження:

1. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження;

2. Психологічний аналіз та обгрунтування індивідуальних особливостей психічного розвитку дітей дошкільного віку.

3. Визначення методів виявлення психологічних особливостей саморегуляції дітей дошкільного віку.

4. Дослідно-експериментальна перевірка умов розвитку саморегуляції дітей дошкільного віку.

Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів і п`яти підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатку.

Закрыть

Психологические особенности саморегуляции у детей дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.