Психодиагностика и коррекция страхов у старших дошкольников

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст  

Вступ. 3

І. Теоретична частина. Вивчення страхів у старших дошкільників. 5

І. 1. Поняття „страху”. Дослідження питання формування та розвитку страхів дітей у психологічній літературі. 5

І. 2. Психодіагностика страхів у дітей старшого дошкільного віку. 9

І. 3. Психокорекція страхів у дітей-дошкільників. 13

ІІ. Експериментальна частина. Методика подолання страхів у дітей старшого дошкільного віку. 17

ІІ. 1. Психодіагностика страхів у дітей експериментальної групи. 17

ІІ. 2. Психокорекція страхів у дітей експериментальної групи. 20

ІІ. 3. Ефективність експериментальної методики подолання страхів у дітей старшого дошкільного віку. 22

Висновки. 24

Список використаної літератури. 25

Додатки. 27

Вступ

Страх відомий людині здавна. Він є невід’ємний від еволюції людства, оскільки діючи як інстинкт самозбереження, відвертав надто небезпечні для життя необмірковані та імпульсивні дії. З розвитком психіки людини і ускладненням форм її життя страх набув соціально опосередкованого характеру, відбулась його диференціація на ряд морально-етичних почуттів та переживань.

Численні дослідження показують, що страх у дитинстві – найпоширеніше явище. Дуже яскраво це виражено у дітей старшого дошкільного віку.

Дитячі страхи найчастіше зникають безслідно. Проте, коли страх довго не минає або набуває хворобливого загострення, це вже є сигналом про небезпеку.

На жаль, виникнення страхів у більшості випадків – це вина самих батьків. У тому наша мета полягає у „відродженні” дітей від страхів. Адже чимало страхів, якщо їх не усунути, передається у доросле життя людини, що спричиняє у майбутньому її психологічний дискомфорт.

Перед вивченням і дослідженням даної теми, ми опишемо наступні положення.

Об’єкт дослідження – страхи старших дошкільників.

Предмет дослідження – психокорекція страхів у старших дошкільників.

Мета роботи – визначити основні психологічні причини страхів старших дошкільників, шляхи корекції страхів дітей.

Згідно поставленої мети дослідження визначимо основні завдання роботи:

1. Проаналізувати дослідження з питання розвитку страхів у дітей в психологічній літературі.

2. За допомогою окремих психодіагностичних методик виявити психологічні причини страхів.

3. Охарактеризувати особливості страхів у дітей старшого дошкільного віку.

4. Визначити шляхи психологічної допомоги дітям, які мають страхи.

Теоретико-методологічною основою дослідження є роботи вітчизняних і зарубіжних психологів.

У процесі роботи застосовувались такі методи дослідження:

- теоретичний аналіз досліджуваної проблеми на базі вітчизняних та зарубіжних дітей;

- аналіз з психологічних причин страхів;

- психологічний експеримент (констатуючий, формуючий і контрольний).

Експериментальною базою дослідження був дитячий заклад № 1 міста Рівного.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрыть

Психодиагностика и коррекция страхов у старших дошкольников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.