Влияние православной самосознания на формирование психики, способности человеком осознавать саму себя

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичний підхід до розуміння психіки  впливом православної самосвідомості студента. 6

1.1. Вплив християнства на формування психіки людини. 6

1.2. Проблема природи психіки у вітчизняній психології. 9

1.3. Поняття моральної самосвідомості. 20

Розділ ІІ. Дослідження сутності православної самосвідомості у взаємодії  «людина – оточуючий світ». 31

2.1. Методика експериментального дослідження. 33

2.2. Аналіз результатів дослідження. 35

Висновки. 40

Список використаних джерел. 43

Додатки. 45

Вступ

Актуальність теми. Засвоюючи знання з основ наук, студенти дедалі більше усвідомлюють суть предметів і явищ об’єктивної дійсності, а разом з цим приходять до розуміння самих себе. Важливе значення для такого усвідомлення має засвоєння ними низки наук про людину, що сприяє глибшому пізнанню самих себе, формуванню здатності контролювати свої вчинки, оцінювати свої позитивні і негативні якості, свідомо регулювати поведінку. Розуміючи свою відповідальність за навчання і свій обов’язок вчитися, студенти починають усвідомлювати себе подвижниками розумової праці, суб’єктами розумової діяльності. При відповідних умовах у них формується та «навчальна самосвідомість», при якій активізується вся інтелектуальна діяльність. За цих умов не лише навчальні предмети, а й навчальна діяльність студента стають предметами свідомості – студент не лише сприймає навчальний матеріал, а й стає спостережливим, оволодіваючи власним сприйманням, не лише заучує навчальний матеріал, а й організовує власний процес запам’ятовування, не лише осмислює його, а й контролює, оцінює й скеровує розвиток своєї думки. Це сприяє розвитку самосвідомості студента. Стиль мислення студентів обумовлений спрямованістю процесу навчання на засвоєння отриманих знань і на їхнє застосування в подальшій пізнавальній, практичній, професійній діяльності. Як майбутньому спеціалісту, студенту доведеться пізнати і усвідомити своє життєве призначення: надання психологічної допомоги людині, підтримка в горі, стражданні, кризових ситуаціях, подоланні різних залежностей.

Нині спостерігається пробудження інтересу студентів до релігійних, християнських питань життя. У вітчизняній психологічній допомозі здійснюються спроби вибудувати християнсько орієнтований підхід. Джерелом становлення і розвитку психології повинні бути власні духовні, філософські, культурні традиції, які мають лягти в основу сучасної психологічної допомоги, методологічною основою якого є православне вчення. Особливо важливе місце в роботі психолога цього напрямку мають зайняти етичні питання. Загальні принципи спілкування в психологічному консультуванні регулюються певними правилами. Це – доброзичливе й безоцінкове ставлення до клієнта, орієнтація на його норми й цінності, заборона давати йому поради, анонімність, розмежування особистісних і професійних відносин, задіяність клієнта у процесі консультування. Психолог християнсько орієнтованого напряму, безумовно, повинен керуватися ними у своїй професійній роботі як базовими.

Враховуючи норми, цінності та вдачу клієнта, православний психолог має орієнтуватися на новозавітні православні норми, смисли та цінності. Водночас робота «людини душевної», допомога в самопізнанні та пізнанні є умовою й першим кроком до особистісного зцілення. Наставляння та рекомендації релігійного, морального плану, деякі обмеження в поведінці, поради людині, яка потребує і не в змозі поки що скористатися свободою волі, цілком узяти на себе відповідальність за своє життя, є гуманізмом у широкому розумінні цього слова. Православний психолог має бути особливо обережним, щоб не переносити людські стосунки й відносини з об’єктів, що їх породили, на інших осіб.

Завдання, які стоять перед майбутніми психологами, формуванням їх православної самосвідомості, розумінням ними сутніх характеристик психіки людини, роблять дослідження особливо важливим. Цей бік діяльності, співіснуючи з предметно-практичною пізнавальною стороною має свої особливості, закономірності розвитку, що визначається її зв’язком із мотиваційно-потребнісною сферою.

Щоб краще засвоїти і зрозуміти проблему дослідження потрібно ознайомитись з теоретичними поняттями впливу християнства на розуміння психіки людини, а також поняттям моральної самосвідомості, визначити сутність взаємодії «людина – оточуючий світ». Отже, об’єктом дослідження у курсовій роботі є православно-свідомий студент.

Предмет дослідження: його взаємодія з людьми, які потребують психологічної допомоги, орієнтація на релігійні норми і цінності.

Мета: вивчення впливу православної самосвідомості на формування психіки, здатності людиною усвідомлювати саму себе.

Завдання:

- визначити поняття моральної самосвідомості;

- розглянути проблеми природи психіки у вітчизняній психології;

- вивчити взаємозалежність особистості студента і розуміння ним людини, яка потребує психологічної допомоги;

- зробити висновки та дати рекомендації.

Закрыть

Влияние православной самосознания на формирование психики, способности человеком осознавать саму себя

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.