Развитие памяти как познавательного процесса в младшем школьном возрасте

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Природа пам‘яті та її значення. 4

1. Типи пам’яті. 7

2. Процеси і закономірності пам‘яті. 10

Розділ ІІ. Соціальна ситуація розвитку школяра. 13

1. Особливості фізичного розвитку. 15

2. Розвиток пам’яті як пізнавального процесу у молодшому шкільному віці. 17

3. Характерні особливості учбової діяльності. 24

4. Криза семи років. 28

Розділ ІІІ. Формування особистості дитини в молодшому шкільному віці. 30

Висновок. 32

Література. 35

Вступ

Пам‘ять – процеси запам‘ятовування, збереження, відтворення і забування індивідом його досвіду. Це характеристика пізнавальної функції психіки, складова пізнавальної діяльності індивіда.

Завдяки пам‘яті індивід у формі знання привласнює досягнення попередніх поколінь, оволодіває продуктами культури. Людська пам‘ять, таким чином, є ланкою зв‘язку між минулим, теперішнім і майбутнім. Втрачаючи пам‘ять, індивід губить не лише своє минула, але й здатність нормально жити. Пам‘ять є основою життя. У філогенезі вона з’являється разом зі здатністю організмів активно взаємодіяти з оточенням і удосконалюється в зв’язку з їх еволюцією. Історіогенез пам‘яті пов’язаний з використанням людиною дедалі ширшого кола засобів, за допомогою яких пам‘ять стає дедалі більш опосередкованим процесом. В онтогенезі пам‘ять забезпечує всі аспекти психічного розвитку індивіда, становлення його як особистості.

Пам‘ять це система процесів і станів де інформація організується і зберігається певний час. Вона характеризує пізнавальну функцію психіки і є складовою пізнавальної діяльності індивіда. Визначається як сукупність інформації яка набувається мозком і керує поведінкою.

Закрыть

Развитие памяти как познавательного процесса в младшем школьном возрасте

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.