Особенности и методы психокоррекционной работы школьного психолога по преодолению страхов у младшего школьника

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

Розділ  І. Подолання страхів у молодшого школяра, теоретичні аспекти роботи шкільного психолога. 6

1.1. Виявлення психічних станів, особливості та історичне значення. 6

1.2. Які причини спричиняють страхи у молодших школярів. Проблема „страху” в психологічній літературі. 9

1.3. Психічна напруженість і напруга, як наслідок дії страху. 14

Розділ  ІІ. Методики роботи шкільного психолога з подолання страхів у молодшого школяра. 20

2.1 Методика виявлення страхів у дітей за допомогою малюнка. 20

2.2 Методика  діагностування страхів у дітей за допомогою спеціального тесту тривожності   ( Р.Теми,  М.Дорки,  В.Амен ). 26

Розділ  ІІІ. Доречність застосування в психологічній корекції страхів сучасних методів. 30

3.1  Вплив страху на діяльність людей. 30

Висновок. 32

Список використаної літератури. 34

Вступ

Актуальність теми. Психокорекція страху, є невід’ємною складовою частиною нормальної життєдіяльності індивідууму, і в даний час рішуче вийшла за рамки власне наукових досліджень, ставши інструментом ціленаправленої практичної діяльності психологів, лікарів, педагогів, соціологів та інших спеціалістів у сфері “людинознавства”. Остання обставина пов’язана з багатьма факторами, серед яких, перш за все, слід відмітити необхідність кваліфікації і самооцінки функціональних станів, особистих здібностей і поведінкових характеристик у зв’язку з розвитком і широким впровадженням психокорекції у клінічній і профілактичній медицині, оцінкою прогнозу навченості і психологічної корекції у сфері освіти, практикою профвідбору і профорієнтації.

Спеціальний клас завдань представляє комплексне використання методів психологічної корекції, головним чином, стандартизованих (тестових) методик у зв’язку з обстеженням людей трудового колективу, проживаючих і працюючих у зонах екологічних катастроф і “гарячих точках”, складних клімато-географічних, етно-соціальних і економічних умовах з врахуванням міграції населення, втратою життєвих орієнтирів, зайнятості, родинних зв’язків і т.п. Зазначені обставини, також як і надзвичайні ситуації, неминуче призводять до дезадаптації різного ступеня вираженості.

Профілактика і корекція передстресових і стресових станів вимагає адекватної оцінки ролі психологічних факторів, багатомірної психологічної корекції, яка у сучасних умовах неможлива без використання відповідних наукових методик і створення “банку” інформації на основі інтеграції різних підходів: клінічних, медико- і соціально-психологічних, психолого-педагогічних і т.п. Однак, незважаючи настільки великий попит даної сфери знань, багатьма відмічається досить обґрунтована невдоволеність тією обставиною, що відсутній загальноприйнятий методичний посібник чи коротке керівництво у цій сфері.

Метою роботи даної роботи є дослідження розвитку і актуального положення особливостей психологічної корекції страху відповідного трудового колективу, заснованого на багатьох професійних, соціальних та інших спільностях. Виходячи з аналізу сучасних теоретичних підходів та аналізу емпіричних даних для реалізації даної мети в нашій роботі розглянуто наступні завдання:

1. Визначення суті, змісту і структури методів дослідження в сучасних умовах.

2. Визначення генезису й концептуальної еволюції системи наукових поглядів на прийоми, вироблення та реалізацію усвідомлення психологічної корекції.

3. Формулювання висновків і розробка практичних рекомендацій для психологів направлених на підвищення ефективності використання сучасних методів психокорекції страху.

Випливаючи з мети і завдань дослідження гіпотеза полягає у пропозиції автора можливості якісно нового, структурно організованого підходу до даної теми. Ширшого використання психологічних методів психокорекції страху, що на основі вивчення зарубіжних літературних джерел, іншої допоміжної та періодичної літератури з психокорекції буде обґрунтована й описана система механізмів, направлена на підвищення ефективності душевного спокою.

Предметом дослідження роботи є методи та механізми усвідомлення психологами-початківцями, як найважливіший процес підвищення ефективності аналізу діяльності та розвитку дітей дошкільного віку.

Теоретико-медотологічну і методичну базу складають основоположні наукові підходи і принципи аналізу психологічних проблем викладених у працях дослідників, таких як: системності, об’єктивності, науковості, систем управлінням базами даних, комплексного та емпіричного аналізу.

В якості основних методів збору й обробки інформації застосовувались такі наукові методи як метод вивчення літератури, спостереження, опитування, порівняльний аналіз.

Практична значущість роботи полягає в тому, що запропоновані методи можуть бути використані як соціологами, лікарями, психологами у реабілітаційних центрах та службах “Телефону довіри”, так і психологами-практиками у навчальних закладах нового типу.

Закрыть

Особенности и методы психокоррекционной работы школьного психолога по преодолению страхов у младшего школьника

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.