Учебная деятельность детей младшего школьного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ.

Розділ 1. Теоретична частина.

1.1 Загальне уявлення про навчальну діяльність.

1.2. Рівень розвитку навиків навчальної діяльності.

1.3. Організація навчання дітей в молодшому шкільному віці.

Розділ 2. Методи психодіагностики дітей молодшого шкільного віку.

2.1. Опис методів психодіагностики дітей молодшого шкільного віку. Загальні відомості.

2.2. Опис формуючого експерименту.

2.3. Результати констатуючого експерименту.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

Вступ

Із зміною освітніх завдань та ускладненням навчальних програм у початкових класах виникли нові проблеми в педагогічній практиці. Ці проблеми пов’язані насамперед з тим, що основні акценти у навчальному процесі перемістився із завдань навчання основ грамоти, рахунку того що на завдання вироблення умінь самостійно оволодівати знаннями, тобто на завдання формування основ учбової діяльності в молодших школярів. Тепер кожен учитель має знати не тільки ступінь засвоєння школярами конкретного навчального матеріалу, а й особливості його діяльності в засвоєнні цього матеріалу. У цьому допоможе психологічна діагностика.

Проблема діагностики в учбовій діяльності (УД) вражає величезною кількістю та різноплановістю конкретних показників, що виділяються як основні, провідні, системоутворюючі, інтегральні і т.д. Серед них і традиційні показники, такі як швидкість, глибина, міцність засвоєння та узагальнені, що характеризують психологічні новоутворення, які виникають у ході навчання, це – рефлексія, теоретичне мислення та ін.

Відмінності в розумінні предмета діагностики визначаються відмінностями теоретичних моделей процесу засвоєння знань школярів, їх учбової діяльності. Діагностика завжди є конкретизацією дослідження деякого психологічного явища, тобто дослідженням конкретної одиничної форми існування встановленої загальної психологічної закономірності. Завдання психологічної діагностики полягає у вивченні ступеня присвоєння об’єктивного змісту УД конкретним індивідом як її об’єктом. Розробляючи методику діагностики, дослідники виходили з таких принципів:

1) у методиці мають відображатися усі елементи функціональної структури акту учбової діяльності як одиниці її реалізації. Методику потрібно побудувати з таким розрахунком, щоб діяльність учня могла розгортатися як цілісний акт УД, а експериментатор мав можливість фіксувати зміст кожного елемента (смислоутворюючого мотиву, ієрархії цілей, системи засобів і навчальних дій) та їх взаємозв’язку. Слід зазначити, що методика повинна задавати зміст кожного елемента не щорічно, а давати можливість для їх актуалізації. Методика має бути досить гнучкою, щоб учні могли наповнити кожний елемент різним змістом;

2) діагностика стану нормативної діяльності повинна спиратися на теоретичну модель генезису формування певного виду діяльності. Результати діагностичного дослідження мають оцінюватись за генетичною шкалою;

3) діагностична методика повинна бути синтетичною, тобто такою, у якій структурні елементи розглядались би як функціональні компоненти діяльності. Навіть найретельніша діагностика кожного структурного елемента окремо не може дати цілісного уявлення про рівень сформованості УД. Виявити та адекватно оцінити окремі структурні елементи можна тільки, коли в умовах діагностичного експерименту вони виступають як необхідні функціональні компоненти цілісного акту УД.

Необхідно зазначити, що якими б прекрасними і досконалими не були методи навчальної діяльності, їх ефективність у кінцевому підсумку визначатиметься знаннями, від закономірностей процесу навчання, психологічних особливостей учнів, їх вікових можливостей тощо. Тому однією з актуальних проблем психології навчання на сучасному етапі є наукове з’ясування суті навчальної діяльності (діяльності вчителя) та учіння (діяльності учнів). Розкриття закономірностей діяльності вчителя і учня дає змогу докорінно поліпшити якість роботи вчителя та учня, активізувати навчальний процес, всі його ланки на всіх етапах.

Активізація процесу навчання стосується змісту та методичної характеристики навчання, а також міжособистісної взаємодії вчителя та учня, взаємовпливу школярів один на одного.

Закрыть

Учебная деятельность детей младшего школьного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.