Психологические условия развития умственных способностей детей младшего школьного возраста в процессе обучения

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП. 3

РОЗДІЛ 1. Психологічні умови розвитку розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку як психологічна проблема. 5

1.1. Аналіз літератури із проблеми дослідження. 5

1.2. Теоретичні засади дослідження ролі розумових здібностей у процесі навчання дітей молодшого шкільного віку. 9

1.3. Врахування психологічних особливостей навчальної діяльності дітей молодшого шкільного віку у розвитку їх розумових здібностей. 12

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.. 16

РОЗДІЛ 2. Методичні аспекти вивчення психологічних умов розвитку розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку. 16

2.1. Розвиток психічних процесів як психологічна умова удосконплення розумових зджібностей дітей молодшого шкільного віку. 16

2.1.1. Сприйняття. 16

2.1.2. Увага. 18

2.1.3. Пам’ять. 19

2.1.4. Смислова пам’ять. 21

2.1.5. Довільна і мимовільна пам'ять. 23

2.1.6. Розвиток мислення. 24

2.1.7. Освоєння читання. 25

2.1.8. Освоєння граматики й орфографії 26

2.1.9. Розвиток мовлення в інших видах навчальної діяльності 28

ВИСНОВКИ.. 31

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 33

ВСТУП

Зараз, як ніколи, нашій країні потрібні люди, здатні приймати нестандартні рішення і які вміють творчо мислити. На жаль, сучасна масова школа ще зберігає нетворчий підхід до засвоєння знань.Ще доволі часто навчання зводиться до запам'ятовування і відтворення прийомів дії, типових способів вирішення завдань. Одноманітне, шаблонне повторення одних і тих же дій відвертає потяг до навчання. Діти позбавляються радості відкриття і поступово можуть втратити здатність до творчості.

Молодший шкільний вік – це період життя дитини, коли вона відвідує початкову школу. Цей період в основному заключає розвиток кори великих півкуль, розвиваються гальмівні процеси, концентрація збудження. Дитина починає координувати й усвідомлювати свої дії, що й дозволяє їй виконувати складні навчальні завдання. Поступово збільшується вага мозку, розвивається об’єм легень, міцніють м’язи.

Прихід дитини до школи вимагає надзвичайної перебудови психіки дитини. З цього приводу професор І.П.Добринін писав: “щасливе” і безтурботне дитинство закінчилось із приходом до школи, починається період тяжкої розумової праці. Тому школа відіграє величезну роль у розвитку розумових дій дитини.

Психологічною наукою визначено засади впливу знань на розвиток розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку. Психологи одностайно стверджують, що особистісно-зорієнтоване навчання (І.Д.Бех,1998) є перспективним спрямуванням нової парадигми розвитку сучасної освіти, що забезпечує формування й розвиток підростаючої особистості, системи особистісних цінностей як регуляторів її суспільно значущої поведінки.

Об`єкт дослідження: діти молодшого шкільного віку у процесі засвоєння знань і розвитку їх розумових здібностей.

Предмет дослідження: психологічні умови ролі навчання у розвитку розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку.

Мета дослідження: теоретично обгрунтувати психологічні особливості і методичні аспекти впливу психологічних умов на розвиток розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку у процесі навчання.

Завдання дослідження:

1.Проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження.

2.Обгрунтувати теоретичні засади дослідження ролі психологічних умов у розвитку розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання.

3.Виявити психологічні особливості навчальної діяльності дітей молодшого шкільного віку у розвитку їх розумових здібностей.

4.Вивчити значення ролі навчання для розвитку психічних пізнавальних процесів і розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку.

Закрыть

Психологические условия развития умственных способностей детей младшего школьного возраста в процессе обучения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.