План

1. Ситуативний стиль керування та його характеристика

2. Емоційне вигорання у трудовому колективі

Список використаної літератури     

1. Ситуативний стиль керування та його характеристика

Ситуаційний підхід до керівництва. Вивчає взаємодію різних ситуаційних чинників з метою виявлення причинно-наслідкового зв'язку у відносинах, який би дав змогу передбачити можливу поведінку керівника і наслідки цієї поведінки. Згідно із ситуаційними теоріями вибір стилю зумовлюється ситуацією. Тобто ефективність керівництва залежить від того, наскільки ситуація дає керівникові можливість впливати на інших людей. Найвідомішими ситуаційними теоріями є модель керівництва Ф. Фідлера, теорія життєвого циклу П. Герсі та К. Бланшара, модель «шлях – мета» Т. МітчелатаР. Хауза, модель прийняття рішень В. Врума – Ф. Йєттона – розроблені американськими вченими.

Модель Фідлера. Ф. Фідлер – засновник ситуаційного підходу. Крім стилів керівництва вивчав ситуаційні чинники, які дають змогу визначити міру прийнятності та ефективності певної лідерської поведінки. Продуктивність групи, за Фідлером, залежить і від стилю керівника, і від конкретної ситуації.

Фідлер виділяє два основних стилі лідерства:

- керівник, орієнтований на роботу;

- керівник, орієнтований на стосунки у групі. Важливою, за Фідлером, є ідентифікація ситуації,

- що склалася в робочій групі. Вона потрібна для визначення рівня контрольованості ситуації з метою впливу на членів групи. її описують три параметри:

- стосунки між керівником та членами колективу. Лояльні стосунки дають змогу керівникові здобути визнання своїх послідовників, що розширює його можливості впливати на їхню поведінку;

- рівень структурованості завдання. Робота з високим рівнем структурованості сама по собі містить вказівки, тому керівник у цій ситуації має більший контроль над підлеглими;

- обсяг посадових повноважень керівника. Чим більше формальної влади має керівник, тим більше можливостей у нього винагороджувати і карати підлеглих, а значить, контролювати ситуацію.

Ці ситуаційні чинники у поєднанні з двома лідерськими стилями дають вісім типів ситуацій (додаток 5).

Керівники, орієнтовані на завдання, є ефективними у найсприятливіших (1-3) або у найменш сприятливих (8) ситуаціях. Це зумовлено тим, що у ситуаціях 1-2 вони усвідомлюють детермінованість, передбачуваність результатів роботи і вважають за краще не втручатись у роботу підлеглих, оскільки вони з нею справляться самі. Працівникам це подобається, і вони намагаються працювати добре. Ситуація 3 є дещо гіршою щодо структурованості, але хороші стосунки з підлеглими і сильні владні позиції дають змогу керівнику розподілити роботу між підлеглими, встановити стандарти її виконання і, здійснюючи контроль, координувати їх дії. У найменні сприятливій ситуації (8) керівники втручатимуться в роботу підлеглих, вказуючи їм, що і як слід робити.

Керівник, орієнтований на стосунки, буде ефективнішим у ситуаціях 4-7. Зокрема, за поганих стосунків, але високій структурованості завдань (5-6) він більше уваги приділятиме емоціям працівників, оскільки впевнений у тому, що способи виконання роботи їм зрозумілі. У ситуації 4, коли керівника поважають, але завдання слабо структуроване і повноваження керівника обмежені, він цілковито залежить від бажання працівників виконати завдання і їх активності у досягненні бажаних результатів, тому повинен зосередитись на психологічних аспектах мотивації, орієнтуватися на творчий пошук, заохочення ініціативи тощо. Ситуація 7 – одна з найгірших. Погані стосунки з групою і слабо структуроване завдання перешкоджатимуть керівникові ефективно контролювати ситуацію. Але широкі владні повноваження дадуть змогу йому перевести увагу зі стосунків у групі на роботу [11].

Ситуативний підхід до управління - це не стільки струнка система менеджменту, скільки спосіб мислення про організаційні проблеми і їх рішення. У літературі з менеджменту наводяться наступні основні положення і принципи ситуативного управління:

1. Не існує будь-якої універсальної практики або методу управління. Оптимальні прийоми і способи, які повинен використовувати керівник для успішного досягнення цілей організації, визначаються саме ситуацією управління - вони не можуть носити тільки загальний характер і повинні значно варіюватися.

2. Управління - це перш за все мистецтво менеджера правильно визначити і оцінити ситуацію і вибрати найбільш ефективні методи управління, найкращим чином відповідають ситуації, що виникла.

3. Унікальність об'єкта управління вимагає для його опису спеціальних засобів, відмінних від формальних математичних моделей.

4. Існує більше одного шляху досягнення мети. Менеджери можуть пристосовувати свої організації до ситуації або змінювати ситуацію згідно з вимогою організації.

5. У складних системах результати одних і тих же управлінських рішень можуть істотно відрізнятися один від одного.

Важливо відзначити, що ситуативний підхід до управління, на відміну від інших, що претендували на роль універсальних і «єдино вірних», стверджує, що кращого методу та інструменту управління немає в принципі. Ефективність будь-якого з методів та інструментів управління відносна і визначається ситуацією, в якій він застосовується.

Поняття «ситуація» - центральне в ситуативному управлінні, проте його часто наповнюють найрізноманітнішим вмістом. Часом воно виявляється синонімом таких понять як «стан», «подія» і т. Д. Багато фахівців в області менеджменту схильні розглядати ситуацію як «конкретний набір обставин, що роблять істотний вплив на роботу організації в даний момент». Такий підхід дуже неповний, тому пізніше поняття «ситуація» було розширено додаванням в нього інформації про зв'язки між об'єктами: «поточна ситуація - це сукупність всіх відомостей про структуру об'єкта і його функціонуванні в даний момент часу». Причому в розгляд включаються зв'язку, які мають місце в даний час, але залежні від подій, що відбулися і країни, що розвиваються. Це кардинально відрізняє «ситуацію» від «стану» і «події», які можуть відповідати тільки одного моменту часу.

Традиційно вважається, що процес ситуаційного управління включає чотири основні етапи:

1. Формування управлінської компетентності керівника, оволодіння методами і прийомами управління, які довели свою ефективність.

2. Передбачення можливих наслідків (як позитивних, так і негативних) від застосування будь-якого підходу, методу або прийому. Кожен з управлінських методик і прийомів має свої сильні і слабкі сторони. У разі, коли вони застосовуються до конкретної ситуації, вони виступають порівняльними характеристиками.

3. Ідентифікація та інтерпретація ситуації, виділення її головних чинників (так званих ситуаційних змінних - як зовнішніх, так і внутрішніх) і оцінка ефектів від впливу на одну або кілька змінних. Необхідно правильно визначити, які фактори є найбільш важливими в даній ситуації і який ймовірний ефект може спричинити за собою зміну однієї або декількох змінних.

4. Пристосування обраних керівником прийомів і методів управління до конкретної ситуації для максимізації ефектів і мінімізації ризиків.

Ключовим в цьому процесі є третій етап, він полягає у виборі найбільш істотних для ситуації зовнішніх і внутрішніх змінних. Якщо не зробити це правильно, не можна буде повністю оцінити порівняльні характеристики методів управління або пристосувати їх до ситуації. Конкретні набори ситуаційних змінних сильно варіюються, однак методології виділили і досить обмежений перелік основних і найбільш важливих для переважної більшості управлінських ситуацій.

Ситуативна управління здійснюється менеджерами в реальному масштабі часу і в темпі, відповідному швидкості розвитку ситуації. При цьому менеджери повинні постійно комунікувати між собою, щоб спільно осмислити і зрозуміти ситуацію. При ситуативному управлінні рішення найчастіше засновані на загальних оцінках, комбінації думок.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Психология труда 4

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.