План

1. Вимоги до особистості психолога. Професійні аспекти Я-концепції психолога. «Професійні хвороби» психологів.

2. Основні засади діяльності психологічної служби.

3. Реалізація індивідуального підходу у діяльності психологічних служб.

4. Морально-етичні норми у діяльності психологічної служби.

5. Мета та завдання діяльності психологічної служби (відповідно до спеціалізації).

1. Вимоги до особистості психолога. Професійні аспекти Я-концепції психолога. «Професійні хвороби» психологів.

Практичний психолог навчального закладу:

бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, учнівської та студентської молоді, збереження їхнього повноцінного психічного здоров’я;

проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагає у виборі навчального закладу відповідно до рівня її психічного розвитку;

розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій вихованців, учнів, студентів;

сприяє вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і потенціалів, готує до свідомого життя;

здійснює превентивну освіту, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших типів залежностей і шкідливих звичок серед вихованців, учнів, студентів;

здійснює психологічну експертизу, обстеження, діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх;

формує психологічну культуру вихованців, учнів, студентів, педагогів, батьків, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

Професійна Я-концепция є частиною загальної Я-концепции особи, осмисленою і актуалізованою у зв'язку з професією під впливом об'єктивних або суб'єктивних чинників. Змістовно професійна Я-концепция є сукупність представлень професіонала про себе в різних стосунках, сторонами яких можуть виступати: ^характеристики самого професіонала; 2) професія і професійна кар'єра; 3) професійне оточення, що включає як реальних, так і вигаданих професіоналів; 4) близькі людині люди, члени його сім'ї і сімейні події; 5) життєвих подій і ситуації. Структурними компонентами професійної Я-концепции є основні форми стосунків професіонала (дії, інтенції, констатації, почуття) до різних сфер його життєдіяльності, виражені в тому, що він уміє, хоче, думає або відчуває

Характеристики професійних Я-концепций психологів пов'язані з їх особовими особливостями, етапами професійного становлення і суб'єктивної адаптированностью до професії. У суб'єктів, що змінюють професію, характеристики професійних Я-концепций, крім того, пов'язані зі зміною типу професії.

До професійних хвороб належать насамперед хвороби, що виникають внаслідок безпосередньої дії на людей виробничих шкідливих факторів, а також ті, що за певних виробничих умов розвиваються значно частіше, ніж звичайно. Найпоширенішими професійними чинниками, які впливають на організм робітників сільського господарства є:

-хімічні речовини, що широко використовуються для захисту рослин від шкідників та захворювань;

-вібрація та шум, пил рослинного й тваринного походження;

-перенапруження окремих органів і систем, що виникає у відповідь на тривале навантаження на одні і ті самі нервово-м'язові групи;

-біологічні чинники (мікроорганізми) - збудники заразних хвороб, що передаються від тварини людин


2. Основні засади діяльності психологічної служби.

Основні засади роботи з людьми в ПС

1. Принцип відповідальності, що передбачає, кожен фахівець відповідальна наслідки свого впливу особистість. Вони повинні, наскільки може бути, усвідомлювати, що його послуги ні використані на шкоду клієнту, утриматися від діянь П.Лазаренка та заяв, загрозливих недоторканності особистості. Він стежить, що його висновки та укладання не ображали людської гідності клієнта, не використовувалися іншими для гноблення і придушення особистості.

2. Принцип компетентності. Якщо психолог розуміє, що його професійній компетентності для проблем даного клієнта недостатньо, він надає іншим, більш досвідченим колегам вирішувати поставлену клієнтом завдання. Якщо й інші видатні спеціалісти відмовляються завдяки своїй некомпетентності у сфері покінчити з проблемою, вони рекомендують клієнту, куди йому звернутися. Водночас залишаються відповідальними

3Принцип добровільності як рішення консультативних, діагностичних, терапевтичних, корекційних завдань на добровільної та вільної клієнтові основі, цебто в основі його власного звернення до центр, можливості в кожного який звернувся припинити контакт з фахівцями (центром) будь-якої миті і з власним бажанням. Працюючи з малолітніми дітьми, ні з людьми, котрі скоїли правопорушення, проти яких припустимо застосування деяких насильницьких заходів, відхилення від принципу добровільності можуть відбуватися тільки з погляду певних положень законодавства чи з дозволу батьків. Але й у своїй встановлення у відносинах клієнтом атмосфери порозуміння і співробітництва залишається вимогою незаперечним.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 9

Бесплатная работа

Закрыть

Психологическая служба 6

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.