План

1. Психологічна служба як форма існування практичної психології. Науковий, прикладної, практичний та організаційний аспекти психологічної служби.

2. Аналіз моделей діяльності психологічних служб. Завдання і принципи психологічних служб у різних областях людської діяльності.

3. Умови становлення системи соціально-психологічних служб в Україні та перспективи її розвитку

4. Основні сфери, види та напрямки діяльності психологічних служб (відповідно до спеціалізації).

Моделі: На рівні області

Перша модель. Вона застосовується там, де психологічна служба ще недостатньо розвинута, а її організаційна структура — на початковому етапі (Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Харківська та інші). Обласний центр є структурним підрозділом обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ОІППО). До його складу входять 3—4 методисти.

Друга модель. Центр є самостійною організацією, що має статус навчально-методичного центру з усіма правами юридичної особи. Підпорядкований він обласному управлінню освіти і науки. Директор (завідувач) центру є керівником психологічної служби області. Так організовані психологічні служби Донеччини, Сумщини, Чернігівщини. Штат працівників таких центрів сягає ЗО осіб.

Третя модель — так звані об’єднані центри. Вони подібні до центрів другої моделі, але у своїй структурі мають ще обласну психолого-медико-педагогічну консультацію (ПМПК). Досвід роботи за третьою моделлю є у Вінницькій і Дніпропетровській областях.

Четверта модель. Її ще можна умовно назвати центром розвитку дитини. Ця модель, на наш погляд, є перспективою психологічної служби на рівні області. Головною особливістю моделі є те, що до складу центру третьої моделі додано відділ корекції та розвитку дітей і відділ моніторингу освітньої ситуації в області. Зупинімося детальніше на функціях цих відділів.

На рівні «район (місто) — навчальний заклад»

Перша модель. Місто (район) має розгалужену мережу психологічної служби. За цією моделлю спеціалісти психологічної служби є співробітниками навчальних закладів, існує районний (міський) центр практичної психології. Його склад налічує зазвичай 3—7 осіб. Центр, як і належить, координує діяльність психологів закладів освіти, організовує роботу методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів, здійснює методичний контроль, атестацію спеціалістів, планує розвиток мережі тощо.

Друга модель. Її найчастіше застосовують у малонаселених сільських (гірських) районах, але вона підходить і для невеликих міст (наприклад, Краматорськ Донецької області).

Відповідно до цієї моделі створюють районний (міський) центр, до складу якого входять усі практичні психологи й соціальні педагоги району. Штат залежить від кількості дітей до 18 років, які мешкають у районі (див. нормативні документи). За кожним із працівників центру закріплюють кілька навчальних закладів, у яких він (вона) здійснює свою роботу за графіком.


3. Умови становлення системи соціально-психологічних служб в Україні та перспективи її розвитку

Психологічна служба освітньої установи є інтегративним явищем, що являє собою єдність чотирьох складових або аспектів, – наукового, прикладного, практичного та організаційного. Науковий аспект передбачає проведення досліджень за проблемами методології та теорії практичної психології освіти, що вивчає індивідуальні прояви вікових закономірностей психічного розвитку, умови становлення особистості та індивідуальності. Завданням наукового аспекту є наукове обґрунтування та операційна розробка психодіагностичних, психокорекційних, психопрофілактичних та розвивальних програм, способів засобів та методів професійного застосування психологічних знань у конкретних умовах освітнього процесу. Відмінність цих досліджень від академічних полягає у тому, що вони не лише виявляють певні психологічні механізми або закономірності, але і визначають психологічні умови розвитку їх у контексті цілісного становлення особистості у майбутнього професіонала, інтегрованої у освітній і виховний процес. Прикладний аспект передбачає можливість використання психологічних знань працівниками освітнього закладу. Головними дієвими особами є педагоги, викладачі, методисти які у співпраці із психологами можуть використовувати новітні психологічні дані для освітніх потреб, цілей та завдань згідно Етичного кодексу та Конвенції прав дитини. Практичний аспект – забезпечують безпосередньо практичні психологи та особи, що входять до складу психологічної служби закладу освіти. До їх завдань не входить створення принципово нових методів дослідження психологічних закономірностей, однак зобов’язанням є професійно – грамотне використання усього того чим володіє сучасна науково–практична діяльність. Організаційний аспект включає створення дієвої структури психологічної служби закладу, забезпечення як взаємодії усіх ланок навчально–виховного процесу з організаційних та змістових питань, так і контроль за професійною діяльністю та підвищенням професійної кваліфікації практичних психологів. Розвиток прикладного, практичного та організаційного аспекту психологічної служби освітньої установи цілком та повністю залежить від розвитку її наукового аспекту, який визначає основну теоретичну базу та формує природу психологічної служби. Саме на основі цієї бази створюється концепція психологічної служби закладу освіти.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Психологическая служба 5

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.