План

1. Рольова гра, технологія її проведення в організації тренінгової роботи.

2. Малювання як форма самовияву особистості. Використання малюнків у роботі тренінгової групи.

3. Основні етапи розвитку групи в тренінгу. Стадії розвитку груп з керованою та некерованою динамікою.

4. Аналіз основних етапів розвитку тренінгових груп: стадія підготовки; стадія усвідомлення; стадія переоцінки; стадія дії.

5. Завдання і функції ведучого тренінгових груп. Вимоги до особистих якостей тренера. Основні ролі (І.Ялом, С.Кратохвіл). Стилі керівництва групою. Принцип тренерського моделювання. Робота тренерів у парі.

6. Організація роботи тренінгових груп: змістові аспекти тренінгової роботи; структура, карта тренінгу.

7. Особливості оцінювання ефективності тренінгу: опитування учасників, спостереження за змінами поведінки, експертні оцінки. Критерії результативності роботи тренінгової групи.

1. Рольова гра, технологія її проведення в організації тренінгової роботи.

Рольові ігри— це різновид структурованих вправ, у яких учасники групи взаємодіють згідно із заданими ролями та обставинами. Вони можуть бути як відносно простими, розрахованими на парну взаємодію ("Конфлікт між однокласниками"), так і такими, що охоплюють усю групу ("Повітряна куля", "Цивілізація" тощо).Тренер на початку рольової гри чітко описує специфіку кожної ролі та вихідні обставини, обумовлює правила гри, допомагає учасникам дібрати "рольове ім'я". Під час гри він стежить за виконанням правил, інколи "підкидає" нові обставини та перешкоди, спостерігає за груповою динамікою. Тренер також чітко визначає закінчення гри, скидання "рольового імені": "Я вже не капітан, а Петро!", "Я вже не сувора вчителька, а Надійка!"; організує обговорення результатів гри у вигляді групової дискусії. Ігри роблять атмосферу тренінгу більш цікавою та невиму-шеною, сприяють засвоєнню нової інформації та її використанню в реальних ситуаціях взаємодії. Проте вони можуть ускладнити ситуацію під час тренінгу, коли учасники не можуть "вийти з ролі", а команди, що змагалися за виживання, продовжують змагатися й далі... Уникнути таких негативних результатів допомагає поєднання ігор з обговоренням та структурова- ними вправами в парах. Якщо напруження після гри занадто велике, можна зробити перерву чи виконати рухову вправу.

Інструкція до рольової гри повинна детально описувати всі аспекти ситуації. Разом з тим, ця інструкція не повинна ставити жорстких меж, що перешкоджають учасникам зіграти свої ролі відповідно до їх власних уявлень про те, як необхідно діяти в таких випадках, задача, до вирішення якої прагнуть члени групи, які беруть участь у рольовій грі, - створення моделі поведінки, характерного в повсякденному житті для реальних людей.

Саме поведінка, а не прояв талантів виступаючих буде основою подальшої дискусії. Група повинна спостерігати за змістом кожної розіграної сцени. Тим, хто не бере участі в грі, слід запропонувати зайняти ролі спостерігачів і записувати особливості поведінки учасників і його наслідки. Спостереження може стати ще більш корисним, якщо зробити відеозапис рольової гри і в разі потреби використовувати її для забезпечення зворотного зв'язку або індивідуальних консультацій.


2. Малювання як форма самовияву особистості. Використання малюнків у роботі тренінгової групи.

Цей метод дає змогу усвідомити та продемонструвати підсвідоме ставлення учасників до заданої теми. Малювання можна успішно застосовувати як у дитячих, так і в дорослих групах. Для цього потрібні аркуші паперу різного формату, кольорові олівці та крейди. Інколи можна пропонувати учасникам виконати акварельні малюнки, які мають більш узагальнений і емоційний характер. Можливі такі теми малюнків:

 • групові малюнки — "Єдність із множини", "Чоловіче та жіноче", "Світ, у якому тебе розуміють" тощо;
 • індивідуальні малюнки — "Настрій", "Мій герб", "Подарунок другові" тощо.
 • Можна також пропонувати двом учасникам малювати на одному аркуші, ведучи мовчазні діалоги про що завгодно.

  Малюнки у роботі тренінгової групи в основному використовуються перед блоком роботи по саморегуляції. Тренер може запропонувати учасникам намалювати свій настрій або просто зробити вільний асоціативний малюнок, включивши неголосну інструментальну музику. Виконані малюнки учасники не обговорюють і здають тренеру. В кінці цього блоку тренер пропонує повторити ранкову процедуру малювання, з тим щоб учасники могли порівняти малюнки до і після застосування методів саморегуляції і наочно переконатися в дієвості вивчених прийомів.

  В сучасному світі, де людина відчуває особливу потребу в саморозвитку і самопізнанні, метод спонтанного малюнка допоможе розширити свідомість.

  Групове малювання на тренінгу допомагає дослідити рольові взаємостосунки в групі і вплив членів групи на індивідуальний досвід. Керівник групи повинен мати досвід в терапії мистецтвом та груповій динаміці. Такий тренінг виглядає так: усі члени групи сідають в коло, перед кожним лежить аркуш паперу та кольорові олівці. Учасники тренінгу починають малювати на своєму аркуші щось важливе для себе. По сигналу керівника кожен учасник передає свій малюнок партнеру, який сидить зліва, і одержує малюнок від партнера праворуч. Вправа продовжується до того часу, поки до кожного учасника не дійде той малюнок, який він розпочав. Керівник пропонує усвідомити почуття, які виникли в процесі роботи та обговорити свої враження в групі. Внаслідок такої арт-терапевтичної роботи створюються додаткові можливості для внутрішньоособистісної комунікації, перехід членів групи на глибші рівні взаємодії з виявом внутрішніх (зокрема неусвідомлюваних) механізмів організації поведінки, відбувається звільнення від упроваджених домінуючою культурою і ідеологією партнерів поведінки й засвоєння тих ролей, що більше відповідають їхній глибинній природі, потребам і напрямкам розвитку.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 11

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Комплексный социально-психологический тренинг 2

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.