План

1. Загальна характеристика цілей та завдання виховання

2. Формування системи розумових дій у процесі навчальної діяльності як умова розумового розвитку особистості

3. Педагогічне спілкування в системі „вчитель-учень” як фактор становлення розвитку особистості школяра

4. Які завдання розв’язує педагогічна психологія

Використана література

4. Які завдання розв’язує педагогічна психологія

Загальна мета педагогічної психології — виявляти, вивчати та описувати психологічні особливості та закономірності інтелектуального та особистісного розвитку людини під час навчання та виховання.

Педагогічна психологія має спільний з віковою психологією об'єкт вивчення — людину, однак предмети цих наук різні. Вікова психологія досліджує закономірності та механізми психічного розвитку людини та її особистісного формування на різних етапах індивідуального життя, а предметом педагогічної психології є насамперед психологічні закономірності навчання й виховання.

Педагогічна психологія вивчає психологічні проблеми керування процесом навчання, особливості оволодіння знаннями, уміннями й навичками, формування пізнавальних процесів, визначення критеріїв розумового розвитку, з'ясовує умови, за яких забезпечується ефективний розумовий розвиток особистості під час навчання, здійснення індивідуального підходу, а також раціональні взаємини між учасниками педагогічного процесу.

Крім того, педагогічна психологія досліджує процес формування особистості у навчально-виховному процесі, його загальні закономірності та вікову й індивідуальну специфіку, вплив різних факторів на розвиток особистості тощо.

Окремим напрямком досліджень педагогічної психології є вивчення особливостей педагогічної діяльності та особистості вчителя, визначення психологічних умов формування професійної компетентності педагога, розвитку педагогічних здібностей.

Методом дослідження називається спосіб вивчення об'єкта. Залежно від рівня наукового пізнання розрізняють теоретичні та експериментальні методи. У педагогічній психології використовують насамперед експериментальні методи.

Педагогічна психологія як комплексна дисципліна сьогодні володіє широким арсеналом різноманітних методів вивчення закономірностей навчально-виховного процесу і професійної діяльності вчителя. При цьому кожен метод нерозривно пов'язаний з теорією науки та її методологічними принципами. Частина методів, які використовує педагогічна психологія .є загальнонауковими загально психологічними, а деякі - власне психолого-педагогічними.

У наш час потребують глибокого вивчення проблеми психологічного забезпечення національного, патріотичного та духовного виховання особистості, ролі релігії та церкви у психічному розвитку дитини. У педагогічній психології необхідно зробити акцент на розв'язування практичних завдань. Конкретними проблемами на сучасному етапі розвитку педагогічної психології є:

 проблема забезпечення різнобічного і несуперечливого розвитку в умовах навчання та виховання;

 проблема обдарованих дітей, розвиток здібностей, особистісних якостей, становлення окремих психічних функцій;

 індивідуальні відмінності дітей, творчі здібності;.

 проблема психодіагностики навчально-виховного процесу, створення психологічної служби установ освіти:

 психологічне забезпечення навчання шестирічок: режим, навантаження, умови використання ігрового методу, з'ясування особливостей їх навчання в школі чи дошкільній установі;

 вияв сензитивних періодів у розвитку особистості та окремих психічних функцій;

 психологічне обґрунтування змісту і методів навчання, групових форм навчальної діяльності, попередження навчального перевантаження;

 педагогічна взаємодія: стратегії, стилі саморегулювання, характеристика педагогічного впливу;

 проблема соціально-психологічних механізмів забезпечення розвитку, навчання та виховання;

 психологічні умови забезпечення саморозвитку та ін.

На сучасному етапі потребують не тільки теоретичного вивчення, а й практичного розв'язання проблеми попередження дитячого алкоголізму, наркоманії, правопорушень та дитячого сексу, бізнесу, рекету. У зв'язку із соціально-психологічними змінами у нашому суспільстві нового характеру набуває проблема взаємин дітей і старших, негативного впливу масової культури та засобів масової інформації на розвиток дітей.

Завдання педагогічної психологи:

 • виявлення механізмів і закономірностей засвоєння особистістю соціокультурного досвіду, особливостей його структурування. збереження
 • в індивідуальній свідомості та використання у різних ситуаціях:

 • розкриття механізмів і закономірностей впливу навчання та виховання на інтелектуальний та особистісний розвиток людини:
 • виявлення зв’язку між рівнем інтелектуального та особистісного розвитку людини й формами, методами навчання та виховання:
 • встановлення особливостей організації та управління навчальною! діяльністю, виявлення їх, впливу на інтелектуальний, особистісний розвиток та навчально-пізнавальну активність людини;
 • вивчення психологічних засад педагогічної діяльності:
 • виявлення механізмів і закономірностей розвивального навчання;
 • встановлення закономірностей, умов, критеріїв розвитку теоретичного мислення, засвоєння знань, формування на їх основі операційного складу діяльності у процесі розв'язання різноманітних завдань;
 • виявлення психологічних засад визначення рівня та якості засвоєння матеріалу та його відповідності освітнім стандартам;
 • розробка психологічних засад удосконалення навчально-виховного процесу на всіх рівнях освітньої системи.

 • Використана література

  1.Баранов С.П. Педагогика. - М. Просвещение, 1987. - 368 с.

  2.Дроб‘язко П. Українська національна школа: витоки і сучасність. - К.: Академія. - 1997. - 181с.

  3.Концепція національного виховання // Освіта, 1996. - 7 серпня.

  4.Кузь В.Г., Руденко Ю.Д. Сергійчук 3.0. Основи національного виховання. - К.: ІСДО, 1993.-152с.

  5.Легенький Г.И. Цель и способы воспитания. - М.: Педагогика, 1990.

  6.Савін М. В. Педагогіка. - К.: Вища школа. - 1980. - 309с.

  7.Українська національна система виховання: Концепція. - К.: Либідь, 1991.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 39

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Педагогическая психология 7

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.