План

1. Психологічне консультування педагогів

2. Психограма

Список літератури

1. Психологічне консультування педагогів

Важливим напрямом діяльності практичного психолога освіти є психологічне консультування. Змістом психологічного консультування є робота з конкретним запитом, що йде як від окремого клієнта, так і від групи або організації в цілому. Психологічне консультування можна визначити як безпосередню роботу з людьми, направлену на подолання труднощів в міжособових відносинах, де основним засобом дії є певним чином побудована бесіда. Психологічний сенс консультування полягає в тому, щоб допомогти людині зрозуміти причини проблем в соціальній взаємодії: у особистих, сімейних і професійних контактах.

Консультування — це складний динамічний процес, що розгортається в часі, у багатьох випадках залучає до цієї взаємодії інших людей, доступний спостереженню і зовнішньому втручанню. В зв'язку з цим можна говорити про відвертість ситуації психологічного консультування, її структуру, контекст і динаміку.

Завдання консультанта — допомогти людині знайти таку лінію поведінки, яка не руйнувала б його особу, але збільшувала б його життєву продуктивність.

Поза сумнівом, що діяльність педагога-психолога по збереженню психічного здоров'я педагога є важливою і необхідною в освітній установі. Адже від того, в якому психоемоційному стані знаходиться педагог, багато в чому залежить успіх і результат його діяльності. Проте діяльності одного психолога недостатньо.

Як профілактика особової і професійної дезадаптації і подолання синдрому емоційного вигорання педагогів можна використовувати і інші напрями соціально-психологічній допомозі:

— розробка і впровадження в учбові програми педагогічних вузів і інститутів підвищення кваліфікації працівників утворення курсів по формуванню психологічної культури, направлених на закріплення у педагогів знань про психічне здоров'я, його складові, про механізми і різні способи саморегуляції негативних психічних станів, що виникають в педагогічній діяльності;

— розробка і впровадження психотерапевтичної, тренінгової програми по подоланню проявів особової дезадаптації серед вчителів, збереженню психічного здоров'я, підвищенню емоційної стійкості;

— розробка рекомендації по послідовному і цілеспрямованому використанню методів роботи в повсякденній практиці педагога для оптимального використання свого робочого часу.

Основні етапи і кроки процесу консультування для зміни непродуктивного стилю взаємодії 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Основы психодиагностики 4

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.