План

1. Мета, зміст і основні завдання дисципліни

2. Інтуїція. Інтуїтизм

Використана література

1. Мета, зміст і основні завдання дисципліни

Дисципліна"Основи наукових дослідженнь"(ОНД) відноситься до освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки магістрів та спеціалістів за спеціальністю 7.090615 – "Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії".

ОПП підготовки магістра та спеціаліста забезпечує одночасне здобуття вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацією на базі відповідної ОПП бакалавра. В основі всіх ефективних підходів пошуку і вирішення винахідницьких завдань лежить філософський діалектичний метод.

Базою дисципліни ОНД є планування експерименту, патентознавство і оформлення об'єктів наукових винаходів.

Мета та завдання дисципліни

Мета дисципліни – підготувати майбутнього спеціаліста, магістра для розробки такої системи організаційних, економічних, екологічних і моральних заходів, яка зацікавила б керівників, робітників, вчених і конструкторів в оновленні техніки і технології.

В результаті вивчення дисципліни необхідно:

знати:

основи методології наукових досліджень і технічної творчості;

основні закони розвитку технічних систем та об'єктів;

психологічні мотиви і фактори в наукових дослідженнях;

основні принципи створення і формування творчого колективу;

основні методи вирішення творчих завдань;

види винахідницьких задач і основні етапи їх вирішення.

вміти:

правильно сформувати творчий колектив;

організувати його роботу;

створити творчу атмосферу;

користуватися методологічною основою наукової та технічної творчості: методами активізації вирішення науково-дослідницьких задач.

Тому завданням цього курсу є висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень студентами, магістрами, як у процесі навчання у вузі, так і на практиці.

Оволодіння методологією і методами дослідження сприяє розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової творчості в умовах практичної діяльності.

Головною умовою результативності наукової діяльності є її безперервність та наступність, адже з кожним курсом студенти набувають за обраною темою наукового пошуку нові знання щодо попередніх. Починаючи з другого курсу, студенти за допомогою викладачів обирають напрям та тему наукового дослідження, накопичують інформацію, формують програму, пишуть реферати, курсові роботи, наукові статті, тези, доповіді, дипломну (магістерську) роботу. В результаті вивчення теоретичного курсу та виконання дослідження за обраною тематикою студент повинен засвоїти методологію і методику досліджень, а також уміти відбирати та аналізувати необхідну інформацію, формулювати мету, завдання та гіпотезу, планувати та проводити експеримент, порівнювати його результати з теоретичними обґрунтуваннями проблеми; формулювати висновки наукового дослідження; складати звіти, доповіді та статті за результатами дослідження.

Отже, даний навчальний посібник допоможе студентам кваліфіковано оволодіти понятійним апаратом, методикою виконання та оформлення науково-дослідної роботи, успішно захистити дипломну роботу і бути готовим до подальших творчих наукових пошуків у практичній роботі спеціаліста з питань надання послуг в туристсько-готельній індустрії та міжнародній економічній діяльності.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 7

Бесплатная работа

Закрыть

Основы научных исследований 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.