ПЛАН

Загальні питання організації роботи психологічної консультації

Режим роботи психологічної консультації

Розподілобов'язківміжпрацівникамипсихологічноїконсультації

Організація індивідуальної роботи психолога-консультанта

Взаємодія психолога-консультанта з іншими фахівцями-консультантами

Взаємодія психолога-консультанта з допоміжним персоналом консультації

Список використаної літератури     

Загальні питання організації роботи психологічної консультації

Необхідність створення психологічної консультації і організації її практичної роботи виникає при наступних обставинах. По-перше, коли у багатьох людей, що живуть в тому або іншому регіоні або працюють в тій або іншій організації, є немало проблем психологічного характеру, вирішити які самостійно вони не в змозі. Йдеться про людей, які не відчувають себе хворими і не хочуть звертатися за допомогою до лікарів, але готові слухати психолога і наслідувати його ради.

У масовому порядку такі проблеми з'являються зазвичай тоді, коли у безлічі людей, що живуть в суспільстві, значно і надовго погіршуються умови життя, різко зростає конкуренція і росте напруженість життя. Усе це неминуче має місце при переході від тоталітарно влаштованого суспільства з обмеженою свободою і суворим контролем згори до суспільства, заснованого на ринковій економіці і політичних свободах.

По-друге, потреба в створенні окремої психологічної консультації виникає тоді, коли в тому або іншому соціумі (суспільстві, галузі, регіоні, організації) вже є своя психологічна служба, успішність роботи якої необхідно підвищити. Це зазвичай досягається за рахунок розподілу обов'язків і координації діяльності фахівців у рамках єдиної організації, в даному випадку - психологічної служби.

Розподіл обов'язків у свою чергу припускає поглиблену спеціалізацію в роботі, за рахунок якої досягається високий рівень професіоналізму і підвищення якості роботи.

У практичній психології це припускає розподіл функціональних обов'язків між фахівцями-психологами по, як мінімум, трьом сферам діяльності: психодіагностиці, психокорекції і психологічному консультуванню. Подальше поглиблення спеціалізації припускає також виділення усередині кожної з вказаних сфер діяльності приватних, ще вужчих функцій. Дуже розумною в цьому плані представляється, наприклад, спеціалізація на рівні окремих практичних психологів в сферах інтимно-особового, сімейного, психолого-педагогічного і ділового консультування.

До загальних питань організації роботи психологічної консультації також відноситься вибір місця її постійного розташування. Краще і найзручніше, якщо психологічна консультація матиме абсолютно окреме приміщення, що не є сусідами з іншими приміщеннями, де є люди, що займаються якою-небудь справою. Проте в нинішніх умовах добитися цього практично неможливо.

Тоді слід керуватися іншими принципами. Передусім, уникати в міру можливості розміщення психологічної консультації там, де їй знаходитися протипоказано. Не можна, наприклад, поміщати психологічну консультацію поруч або усередині тих організацій, обстановка в яких перешкоджає нормальній роботі психологічної консультації і консультантів-психологів з клієнтами. Не рекомендується розташовувати психологічну консультацію усередині і поряд з торговельними організаціями, в безпосередній близькості від транспортних магістралей, взагалі - там, де багато метушні і шуму. Небажано також вибирати місце для розміщення психологічної консультації поряд з лікарнями і клініками, тим більше в їх приміщенні, оскільки таке сусідство може навести клієнта на думку, що він хвора людина. Протипоказане приміщення психологічної консультації поряд з відділеннями міліції, місцями змісту правопорушників під вартою, військовими і іншими "силовими" структурами. Безрозсудно розміщувати психологічну консультацію у важкодоступних місцях, далеко від міських транспортних ліній, оскільки це створить додаткові труднощі для клієнтів. Краще всього, якщо для розміщення психологічної консультації вдасться підібрати тихе легкодоступне приміщення, наприклад в якому-небудь житловому будинку або в установі освіти, культури.

Ще одне важливе загальне питання організації роботи психологічної консультації - це підбір кадрів. Краще всього, якщо психологами-консультантами працюватимуть люди, що мають вищу психологічну освіту в області практичної психології із спеціалізацією по психологічному консультуванню. Проте нині загальна психологічна освіта не завжди забезпечує таку спеціалізацію, і психологові-консультантові, що приступає до самостійної роботи в цій області, доводиться доучуватися на практиці. Для окремих видів психологічного консультування розумно підбирати таких людей, які, здобувши вищу освіту, мають також вужчу спеціалізацію по одній з наступних кафедр,: для сімейного консультанта - по кафедрі соціальної психології, для консультанта з психолого-педагогічних питань - по кафедрі вікової або педагогічної психології.

Бажано також, щоб і допоміжний персонал, що працює в психологічній консультації, мав хоч би найзагальніше уявлення про психологічне консультування і про роботу психолога-консультанта.

Режим роботи психологічної консультації

Найбільш зручним для клієнтів вважається такий режим роботи психологічної консультації, який понад усе відповідає їх тимчасовим можливостям, інтересам і потребам. Клієнти ж найчастіше зацікавлені в тому, щоб отримати психологічну консультацію в години, безпосередньо передуючі початку їх роботи, або відразу після її закінчення, а також там, де вони живуть і працюють. Оскільки більшість людей працюють приблизно з 9-10 до 17-18 годин, то і оптимальним для проведення психологічної консультації вважається такий режим роботи, в який укладаються відповідні інтервали часу,: від 8-9 до 18-20 годин. При цьому уранці на проведення повноцінної психологічної консультації доводиться порівняно мало часу, тому на уранішні години слід планувати яку-небудь невелику частину консультування, для якої вистачає однієї-двох годин.

Краще всього, звичайно, якщо психологічна консультація працюватиме уранці і увечері щодня, або ж із змінним режимом роботи: день - уранці, день - увечері, включаючи один з вихідних днів, наприклад суботу, коли більшість потенційних клієнтів відносна вільно від своєї основної роботи.

Від режиму роботи психологічної консультації для клієнтів слід відрізняти режим її роботи для самих співробітників (перший ми умовно називає зовнішнім, другий - внутрішнім). Внутрішній режим роботи психологічної консультації визначається залежно від персональних можливостей і умов праці психологів-консультантів, а також допоміжного персоналу.

Оптимальним вважається такий внутрішній режим роботи психологічної консультації, при якому консультант-психолог, окрім проведення консультування, тобто прямої особистої роботи з клієнтами, займається і іншими видами діяльності, від яких залежить успіх консультування. Це, зокрема, психодіагностика, обробка і інтерпретація її результатів, обговорення співробітниками консультації професійних і інших питань, пов'язаних з її роботою, аналіз тієї інформації, яку консультант отримує від клієнтів, робота над документацією, підготовка того, що зазвичай вимагається для проведення нормального і ефективного психологічного консультування і тому подібне. Якщо прийняти усе це до уваги і приблизно розрахувати, скільки часу в середньому йде у психолога-консультанта на консультування (особисту роботу з клієнтами), а також на усе інше, що пов'язано з психологічним консультуванням, то виявиться, що час роботи з клієнтами і час, що витрачається на інші види робіт, приблизно відповідають один одному. З такого приблизно рівного співвідношення і необхідно виходити в більшості випадків, практично плануючи роботу психологічної консультації.

Встановлюючи індивідуальний режим роботи психолога-консультанта, слід враховувати його індивідуальні особливості, зокрема звичний для нього режим дня, розпорядок роботи і відпочинку. У одних людей найвища якість роботи буває в уранішні години, тоді як у інших - у вечірні. Одні швидше входять в нормальний режим роботи, та зате і досить скоро стомлюються, інші, навпаки: повільно входять в роботу, проте тривалий час зберігають на високому рівні свою працездатність. Першим зазвичай потрібні часті, але короткі перерви на відпочинок, другим - рідкісні, але тривалі.

Розподіл обов'язків між працівниками психологічної консультації

По числу і різноманітності фахівців, що працюють в них, психологічні консультації можуть бути різними. Є дуже невеликі консультації, що займаються приватною практикою по порівняно вузьких проблемах. Є досить великі психологічні консультації, де працює багато психологів, що спеціалізуються в різних областях.

Можна уявити собі такий випадок, коли один психолог-консультант займається різними проблемами, одночасно виконуючи і функції допоміжного персоналу. Це, як правило, окремі фахівці, що займаються приватною практикою психологічного консультування. Також можлива ситуація, коли психологічна консультація є досить великою установою, фактично цілою організацією, що включає до десятка і більш за консультантів в різних областях і значне число людей з обслуговуючого персоналу. Найбільш поширений варіант, коли в психологічній консультації працює від чотирьох до шести чоловік, з яких два-три - це консультанти-психологи, а інші - допоміжний персонал.

Проблема персонального розподілу обов'язків між працівниками психологічної консультації виникає тоді, коли в ній працює декілька чоловік. В цьому випадку розподіляти між ними обов'язки слідує приблизно так, як це зазвичай робиться в медичних установах, в клініках і лікарнях, тобто забезпечувати вузьку, поглиблену спеціалізацію в окремих видах психологічного консультування. Чим більше фахівці-психологів в консультації, тим бажаніше це робити.

Ця рекомендація викликана тим, що фахівець у вузькій області досягає зазвичай більш високого рівня професіоналізму, ніж той, який займається усім помалу.

Проте у тому випадку, якщо в психологічній консультації працюють всього два фахівець-психологи, чіткий розподіл професійних обов'язків між ними і їх спеціалізація в різних видах психологічного консультування небажані, оскільки це може породити проблеми в роботі з клієнтами при тимчасовій відсутності в консультації одного з психологів. Набагато розумніше в цьому випадку поступити таким чином: зробити частину обов'язків загальною для обох психологів-консультантів, а іншу частину перевести на рівень вузької спеціалізації. При цьому загальними мають бути обов'язки, пов'язані з терміновими випадками, що найбільш часто зустрічаються в практиці психологічного консультування. Спеціальними ж доцільно зробити такі функції, необхідність виконання яких виникає порівняно рідко і не вимагає термінового ухвалення рішення.

В той же час важливо, щоб психологи-консультанти в усіх своїх функціях були досить взаємозамінними: за відсутності одного з них або неможливості його роботи з клієнтом з відвідувачем зустрічається інший. Аналогічний же принцип обумовлює розподіл персональних обов'язків між працівниками допоміжного персоналу психологічної консультації. Важливо також добитися того, щоб працівники з числа допоміжного персоналу були взаємозамінними і психологічно сумісними як між собою, так і з психологами-консультантами.

Організація індивідуальної роботи психолога-консультанта

Під організацією індивідуальної роботи психолога-консультанта розуміється те, як він організовує свою особисту професійну працю. Передусім мається на увазі режим роботи, що забезпечує психологові-консультантові виконання його професійних обов'язків на високому рівні, підтримка його професійної майстерності і підвищення кваліфікації.

Час, що витрачається на різні види діяльності, може варіюватися залежно від обставин. Якщо за одиницю відліку узяти місяць, то можна буде приблизно визначити, скільки часу на різні види робіт витрачатиме в середньому психолог-консультант, щоб досить успішно вирішувати покладені на нього завдання.

Виходячи з семигодинного робочого дня і норми, що становить 26 робочих днів в місяць, можна місячний об'єм робочого часу розподілити між різними видами робіт приблизно таким чином (у абсолютному і відносному годинному вираженні у відсотках від місячної норми часу; наводяться закруглені, приблизні цифрові дані):

1) підготовка до проведення психологічного консультування - 18 ч (10%);

2) робота безпосередньо з клієнтами - 90 ч (50%);

3) обробка і аналіз результатів консультування - 26 ч (15%);

4) оформлення необхідної документації - 14 ч (5%);

5) підвищення психологом-консультантом власної професійної кваліфікації - 34 ч (20%).

Ці дані не лише приблизні, але і умовні. Вони можуть змінюватися залежно від виду психологічного консультування, пори року (навесні і літом в психологічну консультацію зазвичай звертається менше людей, чим восени і зимою), індивідуального досвіду консультанта (досвідчений психолог-консультант зазвичай втрачає значно менше часу на види робіт, відмічені вище в п. 1, 3, 4, чим малодосвідчений) і ряду інших обставин.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Организация работы практической консультации 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.