Коммуникативное и социально-перцептивное психологическое консультирование

ПЛАН

Вступ

Відсутність інтересу до людей

Невміння привертати до себе увагу, робити позитивне враження на людей

Невміння висловлювати компліменти і правильно реагувати на них

Невміння точно сприймати і оцінювати соціальні ролі людей       

Вступ

Оскільки в житті досить багато різноманітних комунікативних і соціально-перцептивних форм поведінки, в освоєнні яких чоловік може випробовувати скруту, виділимо і обговоримо типові випадки звернення клієнтів із цього приводу в психологічну консультацію і дамо найзагальніші рекомендації по кожному з подібних випадків.

Під оптимальною формою спілкування розуміється така, яка в найкращій мірі сприяє встановленню між людьми хороших особистих взаємин типу симпатії, пошани, визнання, особистого розташування, довіри і тому подібне

Може бути декілька можливих причин утруднень в освоєнні оптимальних форм спілкування. Такі причини допустимо розділити на дві основні групи: внутрішні і зовнішні. До внутрішніх причин відносяться, наприклад, відсутність або слабкий розвиток у цієї людини інтересу до людей, невпевненість людини в собі, боязнь бути знехтуваним, невміння емоційне позитивно спілкуватися з людьми, вчасно знаходити потрібні слова і форми поведінки. До можливих зовнішніх причин дефіциту нормального спілкування можна віднести несприятливість ситуації спілкування, негативні індивідуальні особливості людей, що спілкуються один з одним. У цій главі ми торкнемося в основному аналізу і усунення причин внутрішнього характеру.

Відсутність інтересу до людей

Проблема відсутності інтересу людини до людей - це в основному проблема мотиваційного характеру. Вона торкається відношення цієї людини до людей, причому проблема зачіпає не лише ту людину, у якої немає особливого інтересу до активного особистого спілкування з людьми, але і тих людей, які мають такий інтерес і прагнуть до встановлення з ним хороших особистих контактів, а він, зі свого боку, на такі контакти не йде.

Правда, кінець кінцем від такої поведінки страждає і сама ця людина, оскільки з часом перестає отримувати від інших людей інформацію, корисну для власного психологічного розвитку. Він втрачає необхідної емоційної підтримки з боку інших людей в скрутні хвилини життя, хоча сам цього не усвідомлює або усвідомлює не відразу, зі значним запізненням.

Отже, при проведенні психологічного консультування по цій проблематиці перед психологом виникає завдання двоякого роду. З одного боку, йому необхідно допомогти клієнтові усвідомити, що відсутність або недостатній розвиток у нього самого інтересу до людей завдає йому шкоди. З іншого боку, консультантові потрібно дати зрозуміти клієнтові, що від цього страждають і значущі для нього люди.

Пріоритет у виборі і в первинному рішенні одного з цих двох завдань залежить від того, що для клієнта в даний момент часу більш значущо: робити добро для інших людей або психологічно розвиватися самому. Це і належить з'ясувати психологові-консультантові на початку особистої бесіди з клієнтом, а потім вже приступити до основної частини психологічного консультування.

Якщо найбільш важливе для клієнта полягає в тому, що від відсутності вираженого інтересу до близьких людей істотно затримується його власний розвиток, то психологічну консультацію можна проводити, звертаючи увагу клієнта на наступні питання і пропонуючи йому відповідні рекомендації:

1. Слід пояснити клієнтові, що може дати йому підвищений інтерес з його боку до навколишніх людей.

По-перше, завдяки такому інтересу, життя людини стає більш насиченим.

По-друге, свої позитивні якості людина придбаває в основному шляхом наслідування інших людей, і інтерес до них збагачує його, як особа. Спостерігаючи за іншими людьми, наслідуючи їх, людина сама стає розвиненішою і цікавішою для людей.

По-третє, інтерес до іншої людини розташовує цю людину по відношенню до тієї людини, хто зі свого боку виявляє до нього цікавість. Завдяки цьому, ми можемо розраховувати на взаємні почуття і, отже, на підтримку інших людей в скрутні хвилини свого життя. Навпаки, відсутність інтересу до людей прирікає нас самих на психологічну самотність, на відсутність інтересу до нас з боку інших людей.

Детально роз'яснивши усе це клієнтові, психолог-консультант не лише допоможе йому краще і глибше зрозуміти власну проблему, але і сформує у клієнта потребу якомога більше цікавитися людьми, створивши тим самим визначене мотиваційно позитивне налаштування на співпрацю.

2. Консультант повинен докладно продумати, як зробити так, щоб у людини виник або посилився інтерес до людей.

Цього можна добитися за допомогою наступних дій психолога-консультанта:

По-перше, клієнтові необхідно показати, що особисто для нього може представляти інтерес в інших людях, яку користь такий інтерес може йому принести.

По-друге, клієнтові необхідно підказати прийоми і засоби, скориставшись якими, він сам може викликати інтерес до себе з боку навколишніх людей. Помітимо, що інтерес людей один до одного, як правило, є не одностороннім, а взаємним, і людина, усвідомивши той факт, що він цікавий для інших людей, сам починає виявляти цікавість до людей.

По-третє, інтерес, що проявляється, до людей повинен отримати з їх боку позитивне підкріплення. Це означає, що людина, такий інтерес, що має, сам повинні відчувати, що інтерес до людей приносить особисто йому користь.

Спочатку для цього буває досить зробити наступні дві речі: добитися того, щоб людина усвідомила те, що особисто йому принесе його власний інтерес до людей, і вказати способи, за допомогою яких він може добитися вияву цікавості до себе самому з боку інших людей.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Коммуникативное и социально-перцептивное психологическое консультирование

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.