Особенности формирования психологического климата в молодой семье

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 100

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 4

Розділ I. Теоретичні відомості про психологічний клімат в молодій сім’ї. 6

1.1 Поняття про психологічний клімат. 6

1.2.Особливості становлення молодої сім’ї. 12

1.3. Роль психологічного клімату у становленні гармонійних взаємин у.

молодій сім’ї. 14

1.4. Задоволеність шлюбом як чинник формування психологічного клімату. 18

Розділ ІІ.  Експериментальне дослідження психологічного клімату в молодій сім’ї. 23

2.1 Психодіагностика психологічного клімату в молодій сім’ї 23

2.2 Аналіз результатів дослідження. 26

Розділ ІІI. Корекційна програма для молодих сімей з несприятливим психологічним кліматом. 37

3.1 Корекційна програма «Формування сприятливого психологічного клімату шляхом подолання конфліктів». 37

3.2  Аналіз результатів корекційної роботи. 50

3.3 Рекомендації щодо покращення психологічного клімату в молодій сім’ї. 53

Розділ ІV. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. 57

4.1 Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для науково-психологічного дослідження. 57

4.2 Виявлення за допомогою психологічних і соціальних методів чинників, що сприяють виникненню соціально - психологічної напруги серед населення в умовах надзвичайної ситуації. 60

4.3 Соціально – психологічні проблеми молодої сім’ї. 64

Висновки. 71

Список використаної літератури. 74

Додатки. 78

Вступ

Актуальність дослідження. За останні роки психологічна література збагатилась значною кількістю робіт з проблем сім’ї, але низка важливих питань залишається мало вивченою. До них можна віднести психологічний клімат в сім’ї, а саме шляхи створення сприятливого клімату та методи діагностики і корекції несприятливого.

Будь-яка сім’я є інтимною соціальною групою, життя в якій має свою специфіку; люди, які її створюють – індивідуальні і неповторні. Головне, що відрізняє сім’ї, – це характер атмосфери, яка панує в родинних стосунках.

Характерний для тієї чи іншої сім’ї більш чи менш стійкий емоційний настрій прийнято називати психологічним кліматом (синонім – психологічна атмосфера). Він є наслідком сімейної комунікації, тобто виникає в результаті сукупності настроїв членів сім’ї, їх душевних переживань і хвилювань, ставлення одне до одного, до інших людей, до роботи, до оточуючих, до суспільних подій. Отже, не тільки особливості рольових та міжособистісних стосунків членів сім’ї відбиваються на психічному її стані (мікрокліматі), але й він, у свою чергу, впливає на міжособистісні стосунки її членів, на їхнє світовідчуття, самооцінку, саморегуляцію та життєздатність сімейного колективу загалом [10].

Міжособистісні взаємини, серед яких шлюбно – сімейні стосунки посідають центральне місце, складають психологічний простір особистості. Саме шлюбно – сімейні відносини забезпечують задоволення багатьох особистісних потреб.

Вчені досліджували психологію сім’ї з різних боків: психологічну сумісність подружжя та емоційну адаптацію у перші роки після укладення шлюбу (М.М. Обозов, П.М. Якобсон), фактори, що впливають на задоволеність шлюбом чоловіків та жінок (Ю.Е Альошина, Л.Я. Гозман). Вивчалася психологія емоційних стосунків: А.А. Богословського цікавила симпатія та механізм її виникнення. Н.І. Ажгіхіна розглядала динаміку емоційних стосунків від атракції до кохання. Зарубіжні психологи, яких цікавили інтимні міжособистісні стосунки, вивчали сутність феномену кохання, розробляли та доповнювали типологію (А. Маслоу, Р. Мей).

Згідно з вище сказаного, стає зрозуміло, що питання психологічного клімату в молодій сім’ї є актуальним як у минулі часи так і сьогодні.

Об’єктом дослідження є психологічний клімат в молодій сім’ї.

Предмет – особливості психологічного клімату в молодій сім’ї.

Мета дослідження – здійснити теоретичний аналіз та експериментальне дослідження особливостей психологічного клімату умолодій сім’ї та його зв’язку із задоволеністю шлюбом.

Гіпотеза сприятливий психологічний клімат в молодій сім’ї знаходиться на високому рівні і тому залежить від задоволеності шлюбом та розумінням один одного сімейних пар.

Завдання:

1. Дати визначення поняттю психологічний клімат.

2. Охарактеризувати особливості формування молодої сім’ї.

3. Проаналізувати роль психологічного клімату у становленні гармонійних відносин в молодій сім’ї.

4. Визначити рівень задоволеності шлюбом та рівень психологічного клімату в молодій сім’ї.

5. Здійснити корекцію несприятливого психологічного клімату в молодій сім’ї.

Методи дослідження:

1.Теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація теоретичних даних;

2.Емпіричні – діагностичні методи;

3.Статистичні – системне відсоткове порівняння.

4.Математичні – коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона.

Експериментальна база: дослідження проводилося на 40 досліджуваних (20 сімейних пар), що проживають в місті Яремче.

Закрыть

Особенности формирования психологического климата в молодой семье

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.