Психологические реакции детей на образы и наказания

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 74

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

ВСТУП 2

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ І ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ  З НЕГАТИВНИМИ ПСИХОЛОГІЧНИМИ РЕАКЦІЯМИ НА ОБРАЗИ ТА ПОКАРАННЯ 6

1.1. Дослідження проблеми негативних психологічних реакцій дітей на образи та покарання 6

1.2. Зміст та організація психологічної роботи практичного психолога з негативними психологічними емоційними реакціями на образи та покарання 20

Висновки до розділу I  24

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З ДІТЬМИ З НЕГАТИВНИМИ ЕМОЦІЙНИМИ РЕАКЦІЯМИ

2.1. Аналіз форм та методів роботи практичного психолога з дітьми з негативними емоційними реакціями на образи та покарання 25

2.2. Обґрунтування та розробка плану психокорекційних заходів з подолання негативних емоційних реакцій у дітей на образи та покарання 31

Висновки до ІІ розділу 36

РОЗДІЛ ІІІ. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА КОМПЛЕКСУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ З ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ.

3.1. Організація та аналіз результатів констатуючої та формуючої частини експерименту 37

3.2. Порівняльний аналіз результатів експерименту 48

Висновки до розділу ІІІ 50

ВИСНОВКИ 51

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53

ДОДАТКИ 56

Вступ

В процесі еволюції люди отримали від своїх далеких предків набір визначених якостей та емоцій, які їм допомагають визначить своє відношення до навколишнього світу та краще пристосовуватися до нього. При цьому всі людські переживання можна поділити на дві протилежні групи. Перша група з позитивними емоціями та реакціями, яка підштовхує до об’єкта сприймання. В цьому випадку ми прагнемо до чогось, це людині подобається, це вона любить. Друга група емоцій направлена на захист від не сприятливої дії навколишнього середовища. Допомагає запобігти дії всього не приємного або не корисного. Прикладом цієї групи може бути тривожність, страх та інші.

Внаукових дослідженнях у сфері вікової психології напрацьовано чимало праць про різноманітні явища психічного життя дитини. Багато психологів, психотерапевтів та психофізіологів наприклад: А.Стваковська, О.І. Захаров, Б.Ф. Ломов, А. І. Павлов, Т. Сімсон, Д. Лешлі та багато інших на протязі тривалого часу пробували досліджувати питання виникнення та протікання різних негативних емоцій.

Актуальність вивчення негативних психічних станів дошкільника визначається тим, що ця тема є не достатньо дослідженою та вивченою. Проблема негативних психічних реакцій на образи та покарання таких, як страхи, тривожність та неврози є й до сьогодні є однією з найбільш актуальних проблем тому, що кожен психолог, вихователь, який працює з дітьми дошкільнятами в більшій чи меншій мірі стикається з цими явищами. Метою бакалаврської роботи виходячи з актуальності проблеми є: вивчення проблеми негативних психологічних реакцій дітей на образи та покарання та визначення впливу організації психокорекційної роботи на рівень негативних психологічних реакцій дітей дошкільного віку таких, як тривожність, страх, неврози.

Для досягнення окресленої мети перед нами постають наступні завдання:

1. узагальнити теоретичний матеріал по проблемі виникнення негативних психологічних реакцій дітей дошкільного віку на образи та покарання такі, як тривожність, страх, неврози.

2. виявити психологічні аспекти прояву в дошкільнят негативних психологічних реакцій таких, як тривожність, страх, неврози.

3. вивчити особливості організації корекційної роботи з подолання негативних психологічних реакційна образи та покарання таких як страх, тривожність, неврози в дошкільному віці.

4. провести експериментальні дослідження з ефективності впливу організації психокорекційної роботи на негативні психологічні реакції такі, як тривожність, страхи, неврози у дітей дошкільного віку.

5. вивчити вплив спеціальних корекційних занять, спрямованих подолання негативних психологічних реакцій у дітей дошкільного віку на образи та покарання.

Об’єктом дослідження є негативні психологічні реакції дошкільнят на образи та покарання такі, як: неврози, тривожність та страхи.

Предмет дослідження – особливості психодіагностики та організації психокорекційної роботи для подолання у дітей дошкільного віку негативних психологічних реакційна на образи та покарання таких як: страхи, тривожність та неврози.

Гіпотеза: при організації психокорекційної роботи у відповідність з головними принципами, а саме єдності психодіагностики й психокорекції, комплексного підходу з урахування вікових та індивідуальних особливостей дітей на нашу думку відбудеться зниження в дітей дошкільного віку негативних психологічних реакцій на образи та покарання такі, як: страхи, тривожність та невротичні реакції.

Для досягнення мети і перевірки гіпотези були поставлені такі завдання дослідження:

1) Провести узагальнення існуючих в науковій літературі підходів до вивчення негативних психологічних реакцій таких як: страхи, тривожність та неврози в дошкільному віці.

2) Провести дослідження проявів страхів, тривожності та неврозів в дошкільному віці.

3) Дослідити механізми виникнення негативних психологічних реакцій на образи та покарання таких як: страхи, тривожність та неврози в дошкільному віці.

4) Розробити корекційну програму, на подолання негативних психологічних реакцій у дітей дошкільного віку на образи та покарання таких як: : страхи, тривожність та неврози.

Стан розробки проблеми та теоретична база. Дослідження які, проводили психотерапевти, психологи, психофізіологи дають нам конкретні уявлення про такі психічні реакції в дітей, як: страхи, тривожність та неврози. [2,4,12, 25], але ці реакції залишаються недостатньо вивченими. Зазначають також, що збільшується кількість дітей з негативними психічними реакціями на образи та покарання. На думку Ю. Щербатих [12] це пов’язано з тим, що батьки дітей стали більше заклопотані своїми справами за рахунок цього стає менший емоційний зв’язок між дитиною та батьками. Вони стали менше один одного розуміти.

Структура й обсяг бакалаврської роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг роботи становить 74 сторінок. У списку літератури міститься 45 джерел. У додатки включені статистичні дані дослідження та графіки.

База практичного дослідження: дошкільний заклад ясла – садочок №39 „Казка” (м. Рівне), а саме – старша група №1 та старша група №2 даного закладу. 

Закрыть

Психологические реакции детей на образы и наказания

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.