Органы государственной таможенной службы как участники бюджетного процесса

План

Вступ

1. Органи державної митної служби як учасники бюджетного процесу

2. Взаємодія митних органів з органами виконавчої влади та Національним банком України

3. Зарахування платежів, що справляються митними органами

Висновки

Використана література

Вступ

Впрoдовж oстаннього десятиліття в Україні актуалізується застосування різнoманітних митних інструментів, за допомoгoю яких забезпечується захист націoнальних інтересів держави. Oсновними серед них є митні платежі – oдні із важливих важелів регулювання зовнішньoеконoмічнoї діяльнoсті та гoлoвне джерелo напoвнення дoхiдної частини Державногo бюджету України. Разом із прийняттям Податкового кодексу України, а також із внесенням після вступу України до СОТ змін до митного законодавства та реорганізацією податкової та митної служби в єдине Міністерство доходів і зборів України, в нашій державі сформовано принципово нову правову основу для справляння податків і зборів.

Положення нового податкового законодавства, зокрема щодо системи та видів загальнообов’язкових платежів, справляння яких покладено на Міністерство доходів і зборів України, як і загалом проблема реалізації фіскальної функції суб’єктами митної справи на сучасному етапі, поки що не стало предметом спеціальних наукових досліджень. Розгляд цих питань має велике наукове та практичне значення, адже від діяльності вітчизняних митних органів залежить ефективність та своєчасність наповнення державного бюджету доходами від митних платежів.


1. Органи державної митної служби як учасники бюджетного процесу

На нашу думку, учасниками бюджетного процесу виступають і митні органи. Однією з функцій митних органів є забезпечення повноти і своєчасності сплати належних державному бюджету України митних платежів та інших податків і зборів, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами.

Не пізніше наступного робочого дня після дати повного оформлення вантажної митної декларації митні органи повинні перераховувати митні платежі та інші податки і збори, контроль за справлянням яких вони здійснюють, на рахунки з обліку доходів, відкриті у відповідних головних управліннях Державного казначейства в розрізі митних органів та кодів класифікації доходів бюджету.

Також до повноважень митних органів, які можна назвати бюджетними, належать повноваження щодо інформаційного забезпечення виконання бюджету за доходами, що виражаються у взаємовідносинах з органами державної влади, в тому числі з органами Державного казначейства України. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи подає Міністерству фінансів України звіт про надходження до Державного бюджету України коштів від податків і зборів, справляння яких покладено на митні органи [7, ст. 28]. Також митні органи зобов’язані інформувати Національний банк України та фінансові органи України про перерахування ними коштів до державного бюджету.

Взаємодія відбувається на основі Порядку взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та Державної митної служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, що контролюються митними органами [8].

Митні органи отримують від органів казначейства інформацію про реквізити відкритих рахунків для зарахування платежів, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами. Ця інформація надається головними управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі митним органам, Державним казначейством України – Державній митній службі України щодо рахунків, відкритих на центральному рівні.

Після того як митні платежі були перераховані, відповідні головні управління Державного казначейства наступного робочого дня після зарахування митних платежів на рахунки формують для відповідних митних органів виписки з цих рахунків і передають митним органам також у вигляді електронного реєстру.

Щомісяця митні органи разом з органами Державного казначейства проводять звіряння надходжень, перерахованих митними органами в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів станом на 1-ше число місяця, наступного за звітним, результати якої оформлюються актом звіряння надходження до державного бюджету митних платежів у національній валюті. Акти звірянь у національній валюті скеровуються митними органами та відповідними головними управліннями Державного казначейства відповідно до Державної митної служби України та Державного казначейства України не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним.

Акти звіряння в національній валюті узагальнюються відповідно Державним казначейством України та Державною митною службою України. На підставі узагальнюючих актів звірянь у національній валюті складається загальний акт звіряння надходження до державного бюджету митних платежів у національній валюті.

Також кожного місяця Державна митна служба України з Державним казначейством України звіряє надходження до державного бюджету митних платежів в іноземній валюті в розрізі кодів класифікації доходів бюджету і кодів валюти станом на 1-ше число місяця, наступного за звітним, результати якої оформлюються актом звіряння надходження до державного бюджету митних платежів в іноземній валюті.

Відповідно до визначення учасників бюджетного процесу, яке міститься в Бюджетному кодексі України, не можна чітко визначити хто є учасником бюджетного процесу, а хто ні. Тому, на нашу думку, необхідно закріпити чіткий перелік учасників бюджетного процесу та їх повноваження щодо здійснення бюджетного процесу.

Аналізуючи норми національного законодавства та повноваження, якими наділені органи податкової та митної служби, можна стверджувати, що вони є учасниками бюджетного процесу не лише на стадіях бюджетного планування і використання бюджетних коштів, але й наділені владно-контрольними повноваженнями під час бюджетного процесу, особливо на стадії виконання бюджету за доходами.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Органы государственной таможенной службы как участники бюджетного процесса

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.