Организация проектирования и внедрения системы

План

1. Основи організації проектування

2. Дослідження та обґрунтування створення автоматизованої інформаційної системи обліку

3. Розробка технічного завдання та ескізного проекту

4. Складання технічного проекту та робочої документації

5. Впровадження проекту в дію

5. Впровадження проекту в дію

На цій стадії здійснюються такі етапи: підготовка бухгалтерії і в цілому підприємства до впровадження автоматизованої системи у дію; навчання персоналу користувача (організація навчання роботи бухгалтерів-операторів та інших працівників на ПЕОМ на робочому місці з виконанням безпосередніх функцій, забезпечення їх робочими інструкціями, впровадження класифікаторів і кодифікаторів
та ін.); комплектація системи автоматизованого обліку (отримання комплектуючих, матеріалів); будівельно-монтажні роботи; пуско-налагоджувальні роботи (налагодження технічних засобів, постановка та налагоджування програм, підготовка до експериментальної експлуатації, проведення попередніх випробувань); проведення експериментальної експлуатації, випробувань; усунення недоліків, здавання системи автоматизованого обліку у промислову експлуатацію.

Процес впровадження у дію розробленого проекту включає такі етапи: проведення дослідної експлуатації, приймально-здавальне впровадження, здавання в промислову експлуатацію.

Дослідна експлуатація завдань обліку, аналізу та контролю перед­бачає виконання таких робіт:

підготовку підприємства до проведення дослідної експлуатації завдань;

розробку програми і складання плану-графіка робіт;

проведення дослідної експлуатації;

аналіз результатів дослідної експлуатації, коригування проектної документації;

затвердження документації щодо проведення дослідної експлуатації і здавання завдань у промислову експлуатацію.

У період проведення дослідної експлуатації завдань проводиться перевірка готовності облікового персоналу до роботи в умовах використання ПК. Дослідна експлуатація здійснюється у реальних виробничих умовах.

До проведення дослідної експлуатації розробляють план-графік робіт, у якому конкретизують перелік робіт, передбачених планом оргтехзаводів, строки початку і закінчення роботи; посаду, прізвище, ім’я, по батькові відповідального виконавця; форму подання закінченої роботи.

В акті про завершення роботи зазначають найменування і дату завершення роботи, висновок про результати проведених робіт.

У програмі дослідної експлуатації визначають порядок і обсяги проведення її, склад функцій підсистеми або завдань, перелік технічного, програмного, інформаційного забезпечення; умови і строки проведення випробувань; заходи ліквідації недоліків та внесення змін у технічну документацію; вказівки щодо форми завершення дослідної експлуатації.

Завершальним етапом є акт приймання у промислову експлуатацію, який повинен містити найменування завдання або підсистеми обліку, аналізу, контролю; найменування документів, на основі яких розроблено завдання або підсистему; період часу роботи комісії; перелік документів; основні результати виконаної роботи; оцінку економічної ефективності; рішення комісії про прийняття підсистеми у промислову експлуатацію.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 19

Бесплатная работа

Закрыть

Организация проектирования и внедрения системы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.