Организация проектирования и внедрения системы

План

1. Основи організації проектування

2. Дослідження та обґрунтування створення автоматизованої інформаційної системи обліку

3. Розробка технічного завдання та ескізного проекту

4. Складання технічного проекту та робочої документації

5. Впровадження проекту в дію

1. Основи організації проектування

Мета проектування — забезпечити ефективне функціонування інформаційної системи обліку, а також взаємодію автоматизованої інформаційної технології з фахівцями, які використовують у сфері обліку, контролю та аналізу сучасну комп’ютерну техніку.

Основними принципами утворення автоматизованих інформаційних систем є системність, стандартизація та уніфікація, сумісність, розвиток, ефективність.

Принцип системності дозволяє підійти до дослідженого об’єкта як одного цілого. Цей принцип дає змогу виявити на основі цілісності взаємозв’язки між структурними елементами, які забезпечують ціленаправлену діяльність системи та реалізовувані нею функції.

Системний підхід дозволяє використовувати математичний опис функціонування, дослідження різноманітних властивостей окремих елементів системи в цілому, проводити моделювання облікових, контрольних та аналітичних процесів.

Системний підхід й моделювання дозволяють у доступній формі відображати всі необхідні дані, а також використовувати ПК для дослідження поведінки системи в конкретних експериментальних умовах.

Принцип стандартизації та уніфікації дає змогу в разі необхідності застосування типових, уніфікованих і стандартних елементів функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку.

Цей принцип дозволяє скоротити термін упровадження автоматизованої інформаційної системи обліку, а також трудові та вартісні витрати на створення цієї системи.

Принцип сумісності дозволяє забезпечити здатність взаємодії автоматизованої інформаційної системи різних видів, рівней у процесі їх сумісного функціонування. Він дає можливість забезпечувати нормальне функціонування економічних об’єктів, підвищувати ефективність управління підприємством.

Принцип розвитку сприяє постійному поповненню й оновленню функцій системи та види її забезпечення. Цей принцип передбачає, що інформаційна система обліку має неухильно нарощувати свої потужності новими технічними та програмними засобами, постійно поповнюватися новим колом завдань та поновлювати інформаційний фонд.

Принцип ефективності полягає в раціональному співвідношенні між витратами на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та ефектом, отриманим завдяки її функціонуванню.

Наведені основні принципи використовують на всіх стадіях створення та функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку, тобто впродовж усього їхнього життєвого циклу.

Життєвий цикл автоматизованої інформаційної системи обліку поділяють на такі стадії:

1. Дослідження та обґрунтування створення автоматизованої інформаційної системи обліку;

2. Технічне завдання;

3. Ескізний проект;

4. Технічний проект;

5. Робоча документація;

6. Впровадження в дію;

7. Промислова експлуатація.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 19

Бесплатная работа

Закрыть

Организация проектирования и внедрения системы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.