Статистическое изучение динамики социально-правовых процессов

ПЛАН

1. Динамічний ряд — основа аналізу і прогнозування розвитку суспільно-правових процесів

2. Статистичні характеристики динамічних рядів

3. Методи вивчення тенденції розвитку правових явищ

4. Статистична оцінка коливальності і сталості правових явищ

5. Характеристика сезонних коливань правових показників

6. Аналіз структурних зрушень у правових процесах

6. Аналіз структурних зрушень у правових процесах

Структура будь-якого правового явища динамічна. Змінюється з часом, наприклад, склад злочинів за видами, статево-віковий, соціальний, освітній склад правопорушників, склад засуджених за видами злочинів або мірами покарання. Зміна часток окремих складових частин правового явища — це наслідок структурних зрушень.

Структурні зрушення оцінюються за допомогою абсолютних і відносних характеристик динаміки:

абсолютного приросту j-ї частки у відсоткових пунктах: ;

темпу зростання j-ї частки: , де — частка j-ї складової правового явища у поточному періоді; — частка j-ї складової правового явища у базисному періоді.

Для узагальнювальної характеристики інтенсивності структурних зрушень правових явищ застосовуються лінійний і квадратичний коефіцієнти. Вони обчислюються на основі абсолютних приростів часток :

лінійний коефіцієнт ;

квадратичний коефіцієнт , де n — кількість складових правового явища.

Розглянемо приклад розрахунку показників структурних зрушень у складі посадових злочинів (табл. 5).

Таблиця 5

СТРУКТУРА КІЛЬКОСТІ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ ЗА 1990—2000 роки

Вид посадового злочину Кількість зареєстрованих злочинів, випадків Структура злочинів, % Показники структурних зрушень
1990 2000 1990 2000 абсолютні, п. п. відносні
Зловживання владоюабо посадовим становищем 594 7546 18,6 35,1 + 16,5 1,887 272,25
Перевищення влади або посадових пов­новажень 139 808 4,3 3,8 – 0,5 0,132 0,25
Халатність 777 2931 24,3 13,6 – 10,7 0,600 114,49
Одержання хабара 420 1527 13,1 7,1 – 6,0 0,542 36,00
Посередництво в ха-барництві 56 95 1,8 0,4 – 1,4 0,222 1,96
Давання хабара 524 654 16,4 3,0 – 13,4 0,183 179,56
Посадовий підлог 686 7974 21,5 37,0 – 15,5 1,721 240,25
Усього 3199 21 535 100,0 100,0 0 ´ 844,76

Розрахунок показників структурних зрушень виконується, наприклад, по зловживанню владою або посадовим становищем таким чином: п. п.; .

За даними таблиці 5 можна спостерігати, що найбільшу част­ку в загальній кількості посадових злочинів у 1990 році становила халатність, яка скоротилась у 2000 році на 10,7 п. п. Скорочується також частка випадків давання хабара, яка у 1990 році становила 16,4 %, що на 13,4 п. п. менше, ніж у 2000 році. Це найбільш вагоме скорочення частки як в абсолютному, так і у відносному виразі. В 1,9 раза або на 16,5 п. п. зросла у 2000 році частка випадків зловживання владою або посадовим становищем та в 1,7 раза або на 15,5 п. п. — частка випадків посадового підлогу, що вимагає посиленої уваги з боку правоохоронних органів.

Узагальнювальний показник структурних зрушень п. п. показує, що частка посадових злочинів окремого виду в 2000 році відрізняється від частки посадових злочинів цього самого виду в 1990 році в середньому на 11,0 п. п.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 27

Бесплатная работа

Закрыть

Статистическое изучение динамики социально-правовых процессов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.