Юридическая ответственность и государственное принуждение

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Юридична відповідальність: поняття, сутність, ознаки. 6

1.1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності 6

1.2.Принципи та функції юридичної відповідальності 12

Розділ 2. Види юридичної відповідальності 17

2.1. Види юридичної відповідальності 17

2.2. Причини та умови що сприяють вчиненню правопорушень. 21

Розділ 3. Юридична відповідальність і державний примус: питання співвідношення  24

3.3. Поняття та ознаки державного примусу, функціональне призначення державного примусу. 24

3.2. Види державного примусу. 27

Висновки. 31

Список використаних джерел. 34

Вступ

В останні десятиліття питання про трактування юридичної відповідальності є одним із найбільш дискусійних у вітчизняній правовій науці. Юридичний енциклопедичний словник характеризує відповідальність як державний примус до виконання вимог права; правовідносини, кожна зі сторін якого зобов'язана відповідати за свої вчинки перед іншою стороною, державою і суспільством. Юридична відповідальність трактується в даному випадку як вид соціальної відповідальності, завжди пов'язаний з можливістю застосування державного примусу і виражених у санкціях правових норм. Спробую висвітлити це поняття більш широко. Більшість громадян свідомо виконують вимоги законів та інших нормативних актів. У той же час вже сама можливість примусу, притаманна праву, здатна психологічно спонукати до певної законослухняної поведінки і, отже, надати стимулюючий вплив на поведінку громадян. Подання про обов'язковість права складається з ідеї його соціальної цінності і розуміння необхідності застосування заходів державного примусу, що гарантують виконання закону. Звідси і виникає соціальна значимість відповідальності, яка полягає як у відповідальності громадян за протиправні дії, так і у відповідальності посадових осіб за виконання покладених на них обов'язків. Отже, з точки зору права, юридична відповідальність - це відповідальність громадян за протиправні дії, це «застосування до осіб, які вчинили правопорушення, передбачених законом заходів примусу у встановленому для цього процесуальному порядку».

Деякі вчені розглядають юридичну відповідальність як правовідносини між державою і громадянином, при якому держава в особі своїх органів має право покарати правопорушника, а він зобов'язаний перетерпіти це покарання. За цими поглядами, у правопорушника виникає як би обов'язок перетерпіти певні позбавлення, встановлені державно-владним шляхом за правопорушення. Але все це занадто формальне і ідеалізоване розуміння юридичної відповідальності, так як не всякий правопорушник, особливо злочинець, приймає на себе обов'язок «зазнати» покарання, навпаки, він всіляко прагне його уникнути.

Саме для більш чіткого визначення юридичної відповідальність та державного примус для правової науки і практики дуже важливо з'ясувати співвідношення і взаємозв'язок цих двох категорій, їх загальні і відмінні риси. Тим більше що в літературі вони нерідко або ототожнюються, або, навпаки, протиставляються.

Актуальність теми курсової зумовлюється необхідністю комплексного дослідження і визначення місця юридичної відповідальності в єдиній, цілісній системі заходів державного примусу. В даний час в умовах побудови демократичної правової держави і громадянського суспільства в Україні юридична відповідальність являє собою одну з найбільш актуальних проблем юридичної науки і правозастосовчої практики. Без ефективно діючого механізму юридичної відповідальності державні органи України, в тому числі і правоохоронні, не в змозі здійснювати ефективне правозастосування, без якого немислимо успішний державний примус і реалізація вимог приписів нормативно-правових актів.

Актуальність юридичної відповідальності в системі заходів державного примусу обумовлена потребами як теорії, так і практики, а саме: радикальними соціально-економічними, політичними і правовими перетвореннями, що відбуваються в Україні; визначенням поняття юридичної відповідальності, уточненням її цілей, функцій і принципів у правовій державі; домінуючим становищем юридичної відповідальності у вдосконаленні державного примусу і т.д.

В сучасних умовах в Україні особливу цінність представляє собою проблема ефективності правового впливу на широке коло суспільних відносин. У зв'язку з цим, постійно нагадує про себе потреба зміцнення законності і верховенства права в умовах формування демократичної правової держави і громадянського суспільства. Не останню роль в даному питанні грають діючі в державі правові інститути державного примусу і, особливо, інститут юридичної відповідальності.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини в сфері юридичної відповідальності.

Предмет дослідження становить юридична відповідальність та державний примус.

Метою роботи є єдине, комплексне дослідження поняття, сутності, змісту юридичної відповідальності та її зв'язок з державним примусом.

Закрыть

Юридическая ответственность и государственное принуждение

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.