Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Поняття суб’єкта, його правовий статус і зміст правового статусу. 5

2. Наймані працівники як суб’єкти трудового права України. 9

3. Роботодавець і його повноваження. 15

4. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України. 20

5. Профспілки та їх органи як суб’єкти трудового права України. 26

Висновки. 33

Список використаної літератури. 35 

Вступ

В даній курсовій роботі я вирішила висвітлити досить важливу тему на сучасному етапі трудового життя суспільства, а саме, суб’єкти трудового права України. Усі суб’єкти трудового права мають різний статус трудових правовідносинах, наділені різними правами та обов’язками, та мають закріплені на законодавчому рівні гарантії своєї діяльності, захист від протиправних зловживань та порушень.

Актуальність даної теми курсової роботи полягає у тому, що Конституція України закріплює за всіма громадянами право на працю. Відповідно до цього визначаються права і обов’язки окремих суб’єктів трудового права. Також, при укладені трудового договору особи набувають певного статусу - роботодавець, працівник, та включається в сферу соціальної трудової діяльності, відповідно до виду роботи яку виконує. Трудовий договір укладається за певною кваліфікацією, спеціальністю чи посадою, з підкоренням Правилам внутрішнього трудового розпорядку.

Об’єктом мого дослідження в даній курсовій роботі є визначення правового статусу суб’єктів трудових відносин, а саме: роботодавець, працівник, трудовий колектив, профспілки, порядок набуття такого статусу, їх права і обов’язки, основні гарантії їх діяльності.

Предметом такого дослідження є трудові відносини, які виникають між всіма суб’єктами трудового права у ході здійснення їх прав та обов’язків.

Метою даної курсової роботи являється розмежування суб’єктів трудового права України за їх правовим статусом, умовами набуття такого статусу, гарантії їх діяльності відповідно до чинного трудового законодавства.

Структура курсової роботи складається з п’яти розділів. В першому розділі я розглядаю поняття суб’єкта, його правовий статус і зміст правового статусу. Другий розділ моєї курсової роботи присвячений правовому статусу найманого працівника, тоді як третій розділ визначає правовий статус роботодавця. Четвертий розділ має назву «Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України». В п’ятому розділі визначається правовий статус і основні гарантії діяльності профспілки.

При написанні курсової роботи я використовувала праці таких авторів: Болотіна Н.Б., Пилипенко П.Д., Беззуб Б.С., Міхатуліна О.М., Хуторян Н.М., Баранюк Ю.В., Дріжчана С.В., Матузова Н.І., Гирич О. Г.,Костюк В.А., Феськов М.М., Прокопенко В.І. та інші.

Кожна людина протягом свого життя застосовує працю як засіб заробітку, і тим самим вступає в певні трудові відносини з іншими особами. Праця особи за певною класифікацією, посадою фіксується за допомогою складання трудового договору, в якому зазначаються основні права та обов’язки особи, тобто її правовий статус в таких відносинах. Сторін такого трудового договору, та їх учасників прийнято за чинним трудовим законодавством називати суб’єктами трудового права України. Такі трудові відносини цих суб’єктів є конкретними тому, що виникають на підставі конкретної власності роботодавця та із застосуванням конкретної праці, що визначається умовами трудового договору. Тому, в першу чергу суб’єктами цих відносин є роботодавець (власник такого майна) та працівник (праця якого використовується). Для впорядкування трудових відносин між такими суб’єктами, створюються додаткові органи (суб’єкти), які відповідно до своєї мети наділені окремим правовим статусом та здійснюють відповідну діяльність. Таким суб’єктом є, наприклад, профспілка – орган, про діяльність якого буде йтися наприкінці моєї курсової роботи.

Закрыть

Субъекты трудового права Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.