Основы правового регулирования занятости населения и трудоустройства

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Поняття, форми зайнятості і державна політика в цій сфері 5

2. Державні гарантії (загальні і додаткові) зайнятості населення. 10

3. Державна служба зайнятості: структура і повноваження. 15

4. Порядок реєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, державною службою зайнятості. Поняття підходящої роботи. Особливі гарантії працівникам, як втратили роботу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці 24

5. Правовий статус безробітного. 32

6. Соціальні гарантії при втраті роботи і безробітті 38

Висновок. 45

Список використаної літератури. 47

Додатки. 49

Вступ

Не випадково серед усіх соціально-економічних прав і свобод громадян першим у Конституції України названо право на працю, оскільки праця є джерелом особистого і суспільного багатства. Кожній людині належить виключне право обрання праці, яка їй подобається, яка приносить задоволення, тому що саме тут людина реалізує свої творчі здібності і вміння.

Конституція та Закон України “Про зайнятість населення” гарантують усім громадянам рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. В цьому і полягає актуальність даної теми, оскільки на сьогоднішній день, держава практично не може забезпечити надання кожному громадянину гарантованої роботи, яке закріплено в Конституції.Найбільше число працівників залишається без роботи через скорочення обсягів виробництва у зв’язку з недопостачанням сировини, комплектуючих виробів, порушенням договірних зобов’язань, розривом виробничих зв’язків.

Інфляція і економічний хаос здійснюють двосторонній вплив на заробітну плату: відбувається подальше зменшення й без того низької реальної заробітної плати та зростає відрив розміру винагороди за працю від її результатів, якості та складності.

Об’єктом даного дослідження виступають суспільні відносини в сфері зайнятості населення та їх працевлаштування.

Предметом дослідження, з вищевказаного, є правове регулювання зайнятості населення.

Метою обраної мною теми є поглиблення, закріплення теоретичних знань, а також формування, дослідження і розкриття поставлених перед собою завдань, а саме:

1. визначити поняття, форми зайнятості і державна політика в цій сфері та державні гарантії (загальні і додаткові) зайнятості населення;

2. розкрити структуру і повноваження державної служби зайнятості;

3. розглянути порядок реєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, державною службою зайнятості;

4. висвітлити поняття підходящої роботи та вияснити особливі гарантії працівникам, як втратили роботу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці;

5. охарактеризувати правовий статус безробітного;

6. визначити соціальні гарантії при втраті роботи і безробітті.

Отже, у даній курсовій роботі ми і розглянемо детальніше особливості правового регулювання зайнятості населення і працевлаштування.

Закрыть

Основы правового регулирования занятости населения и трудоустройства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.