Охотничьем хозяйстве и порядке осуществления охоты

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 26

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. ПОНЯТТЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.. 5

1.1. Мисливські угіддя. 5

1.2. Користування мисливськими угіддями. 7

1.2.1. Надання мисливських угідь у користування. 7

1.2.2. Права та обов’язки користувачів мисливських угідь. 8

1.2.3. Позбавлення права на користування мисливськими угіддями. 11

2. ПОЛЮВАННЯ.. 12

2.1. Поняття полювання. 12

2.2.Документи на право полювання. 13

2.3. Об’єкти полювання. 17

2.4. Способи полювання. 20

2.5. Ліміти використання мисливських тварин. 21

2.6. Строки полювання. 22

2.7. Заборони щодо здійснення полювання. 23

ВИСНОВКИ.. 26

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 27

ВСТУП

Екологічні відносини — одна з найважливіших складових суспільних відносин. Вони виникають між окремими суб'єктами і з приводу надзвичайно важливих об'єктів. Екологічні відносини складаються між суспільством і природою, між людиною та навколишнім середовищем. Об'єктами екологічних відносин є природні багатства: земля, її надра, води, ліси, атмосферне повітря, тваринний світ тощо. Від того, якими будуть екологічні відносини, залежить сьогодення та майбутнє людства.

Природне середовище — це місце життєдіяльності людини, джерело її існування. У своїй діяльності людина використовує природні багатства — від кисню і води до надр землі та лікарських рослин. При цьому вона неминуче впливає на природу, але цей вплив не повинен порушувати її законів. Науково не обгрунтоване втручання в життя природи призводить до катастрофічних наслідків.

Тисячоліттями люди не відчували відповідальності за збереження природи, відносились до неї як до невичерпного джерела. Прозріння настало лише тоді, коли екологічна криза стала загрожувати багатьом регіонам нашої планети та самому існуванню людства.

Все це змушує переосмислити складні взаємозв'язки і процеси у навколишньому середовищі та усвідомити, наскільки виваженими, науково обгрунтованими та законодавче врегульованими повинні бути екологічні відносини.

Проблема взаємодії суспільства й природи має глобальний планетарний характер. Зберегти природу в стані, придатному для життя людини, можна тільки загальними зусиллями населення всієї Землі. Тому кожна країна зобов'язана берегти природу та нести моральну відповідальність перед усім світом за її належну охорону.

У забезпеченні раціонального використання, охорони і відтворення природних багатств важливе місце посідають правові засоби. В юридичних і деяких інших навчальних закладах вони вивчаються у навчальному предметі “ Екологічне право України “

Екологічне право націлене на створення найбільш сприятливих умов для життя, праці та відпочинку громадян. Це життєдайна і життєзберігаюча галузь права, її значення для життя і діяльності людини і всього суспільства важко переоцінити. Найвищу мету соціальної політики нашої держави — турботу про життя і здоров'я людини — ця галузь права спроможна втілити в життя.

Велике і гуманне покликання екологічного права стимулює до його сумлінного вивчення, ґрунтовного опанування необхідними екологічними знаннями. Екологічна освіта

потрібна всім громадянам України, а особливо працівникам правоохоронних органів, які забезпечують виконання еколого-правових актів і норм.

Закрыть

Охотничьем хозяйстве и порядке осуществления охоты

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.