Методика расследования в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ. 5

1.1. Поняття незаконного обігу наркотичних засобів. 5

1.2. Особливості порушення кримінальної справи й обставини, що підлягають з’ясуванню.. 7

РОЗДІЛ ІІ. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ І ПРОГРАМА ДІЙ СЛІДЧОГО ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ.. 10

2.1. Факт незаконного обігу наркотичних засобів виявлено, підозрюваного затримано з речовими доказами "на гарячому" або незабаром після вчинення злочину. 10

2.2.Факт незаконного обігу наркотичних засобів виявлено, але конкретна особа, запідозрена у вчиненні злочину, не встановлена. 12

РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ. 14

3.1. Огляд місця події та огляд наркотичних засобів, одягу і взуття вилучених у підозрюваного. 14

3.2. Обшук. 17

3.3. Допит підозрюваного і допит свідків. 20

3.4. Освідування та призначення судових експертиз. 23

ВИСНОВКИ.. 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 30

ВСТУП

Наркоманія в Україні набуває усе більших масштабів, стає серйозною загрозою для соціально-економічної і політичної стабільності, національної безпеки і суверенітету нашої держави. Різко збільшується число осіб, які допускають немедичне вживання наркотичних засобів. Спостерігається зростання вчинених злочинів, пов'язаних із нар­котиками. Щорічно вилучається 30-35 т. макової соломки, що становить усього 5 % від реальних масштабів незаконного обігу таких наркотиків.

Наркотичні засоби - це речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними, включені у відповід­ний Перелік, згідно із законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Ра­дою України. Наприклад, до них віднесені макова солома, кодеїн, кокаїн, морфін, омнопон.

Психотропні речовини - це включені до відповідного Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та справ­ляти депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему чи викликати порушення сприйняття, емоцій, мислення або поведінки і становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зло­вживання ними (ДЕТ, ДМТ, ЛСД, мескалін, алобарбітал тощо).

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин — це за­боронені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку, хімічна структура і власти­вості яких подібні до хімічної структури і властивостей наркотич­них засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці ре­човини відтворюють.

Чинними нормативно-правовими актами зазначені засоби та речовини класифіковано на чотиригрупи:

1) особливо небезпечні засоби і речовини, обіг яких заборонено (героїн, смола канабісу, екстракти та настойки з нього, кокаїновий кущ, кока лист, макова солома або концентрат з макової соломи, ДЕТ, ДМТ, ЛСД тощо). Допускається тільки культивування та (або) використання чи реалізація наркотиковмісних рослин підприєм­ствами державної та комунальної власності для промислових цілей за ліцензіями KM або Міністерства аграрної політики;

2) небезпечні речовини і препарати, обіг яких обмежено (кодеїн, кокаїн, метадон, морфін, промедол, амфетамін, секобарбітал тощо);

3) менш небезпечні речовини і препарати, обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю (етилморфін, кодеїн тощо, якщо вони поєднані з одним або декіль­кома інгредієнтами і містять не більше певної кількості та концен­трації наркотиків, алобарбітал, барбітал тощо);

4) прекурсори - речовини та їх солі, що використовуються при виробництві та виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин (ефедрин, лізергінова кислота, ацетон, етиловий ефір, ка­лію перманганат, сірчана кислота тощо).

Враховуючи, що для визначення виду засобів і речовин, їх найменування і властивостей, а також для вирішення питання про те, чи належать ті чи інші рослини до таких, що містять наркотики, необхідні спеціальні знання, суди при розгляді таких справ повин­ні мати висновок фахівця.

Закрыть

Методика расследования в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.