Уголовно-правовая характристика бандитизма

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 27

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ БАНДИТИЗМУ.. 5

1.1. Об’єкт та об’єктивна сторона бандитизму. 7

1.2. Суб’єкт та суб’єктивна сторона бандитизму. 12

2. ВІДМІННІСТЬ БАНДИТИЗМУ ВІД РОЗБОЮ ТА ВИМАГАННЯ.. 14

3. БОРОТЬБА З БАНДИТИЗМОМ.. 19

4. ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИН (БАНДИТИЗМ) 23

ВИСНОВКИ.. 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 27

ВСТУП

Організована злочинність становить небезпеку як для життя та здоров’я громадян, їх майна так і для держави в цілому. Банда є одним із різновидів злочинної організації, вона крім загальних ознак злочинної організації, містить ще й специфічні риси, такі як: озброєність та мету нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих громадян.

Бандитизм (ст. 257 КК) в Україні є небезпечним для економічного та соціального розвитку українського суспільства. Бандитизм, є небезпечним, як для особистої безпеки громадян так і для їх майна, крім того, для нормального функціонування державних, комерційних чи інших організацій.

Актуальність теми, моєї курсової роботи полягає у тому, що кримінально-правове регламентування відповідальності за такий вид злочину, як бандитизм та кримінологічний зміст його розуміння були, і деякою мірою залишаються й на тепер, недостатньо чіткими й прозорими для одноманітного тлумачення та практичного застосування правоохоронними органами. Особливу суспільну небезпеку становлять злочини, які здійснюються організованими, стійкими, озброєними групами – бандами: вбивства, в тому числі за наймом, захоплення заручників, викрадення людей, вимагання, розбійні напади.

При цьому, в законодавчій практиці подібні справи викликають досить велику кількість суперечок та труднощів, оскільки, в більшості випадків ці справи містять багато епізодів, велику кількість учасників банди, вимагають виконання великої кількості слідчих дій, призначення та виконання складних експертних досліджень.

Метою курсової роботи є здійснення кримінально-правової характеристики складів злочину, передбаченого ст. 257 КК України, визначення та наукове обґрунтування на цій підставі критеріїв відмежування даного злочину від інших, у тому числі суміжних злочинів, що прямо пов’язане з обов’язком і правом особи, яка скоїла злочин, відповідати за вчинене виключно на підставі закону.

У зв’язку з цим робота була зорієнтована на вирішення таких завдань:

- провести всебічний аналіз поняття “бандитизм”;

- проаналізувати ознаки основного і кваліфікованого складів даного злочину через призму змін, що відбулися з прийняттям нового КК України;

- виробити конкретні практичні рекомендації, а також внести пропозиції щодо вдосконалення законодавства в досліджуваній сфері.

Враховуючи наведене, об’єктом даного дослідження є підстави кримінальної відповідальності за ст. 257 КК України, а предметом – кримінально-правова характеристика бандитизму через призму норм кримінального законодавства України.

Закрыть

Уголовно-правовая характристика бандитизма

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.