Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 25

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку, та особливості їх розгляду. 5

2. Особливості розгляду касаційних скарг і подань на судові рішення, які набрали законної сили. 13

3. Обов'язковість звернення до виконання рішень, які приймає суд касаційної інстанції 17

Висновок. 25

Список використаної літератури. 26

Вступ

Провадження в касаційній інстанції — важлива стадія кри­мінального процесу, на якій перевіряються законність і обґрунтованість судових рішень, які було винесено під час попере­дніх розглядів у судах. Відповідно до ст. 383 КПК у касаційному порядку може бути перевірено: вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом пер­шої інстанції; вироки і постанови апеляційного суду, постанов­лені ним в апеляційному порядку; вироки і постанови район­ного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів, постановлені щодо цих вироків та постанов.

Такі учасники процесу, як засуджений, його законний пред­ставник і захисник, цивільний позивач, цивільний відповідач, потерпілий та його представник, подають касаційні скарги до касаційної інстанції у частині, що стосується їх інтересів. Ка­саційне подання на судові рішення, зазначені у ч. 1 ст. 383 КПК, має право подавати прокурор, який брав участь у роз­гляді справи судом першої чи апеляційної інстанції, або про­курор, який затвердив обвинувальний висновок. Щодо каса­ційних подань на судові рішення, зазначені у ч. 2 ст. 383 КПК, то їх має право подавати прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляційної інстанції, а та­кож Генеральний прокурор України та його заступники, про­курор Автономної Республіки Крим, прокурор області, міст Києва і Севастополя, прирівняні до них прокурори та їх засту­пники в межах їх повноважень незалежно від їх участі в роз­гляді справи судом першої чи апеляційної інстанції. Перелік учасників процесу, які мають право на подання касаційних скарг та касаційних подань, є вичерпним.

Розглядати справи в касаційному порядку має право лише Верховний Суд України.

Касаційна інстанція є останнім прихистком захисту прав громадян у національному законодавстві України.

Завданням та метою цієї роботи є детальний розгляд та аналіз касаційного провадження у кримінальному процесі. Крім того особливості розгляду касаційних скарг мають повною мірою показати характерні ознаки функціонування касаційної інстанції в кримінальному процесі.

Також потрібно зазначити, що в умовах інтеграції України в Євросоюз законодавцю у прийнятті нового кримінально-процесуального кодексу потрібно спиратись і на досвід країн Європи, де саме в період утвердження демократичних підвалин державності було створено касаційні (верховні) суди.

Закрыть

Кассационное производство

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.