Виды преступлений в сфере экономической деятельности и их уголовно-правовые ознаки_2

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

1. Поняття, суб’єкти економічних злочинів в кримінальному праві України. 5

3. Світові процеси глобалізації та їх вплив на криміналізацію економіки. 24

4. Основні Закони у системі економічних відносин. 29

5. Форми співучасті у економічному злочині 34

6. Латентні злочини та тіньова економіка. 36

Висновки. 43

Список використаної літератури. 45

Вступ

Актуальність дослідження. В умовах формування ринку в країнах з перехідною економікою на тлі економічної кризи, що зберігається, відбувається зрощування законної і кримінальної економічної діяльності. Функціонування економіки є сполученням здорових продуктивних органів і елементів економічної системи та паразитуючих на кожнім з них формоутворень кримінального середовища. Криміналізація охоплює всі сфери діяльності і напрями реформування та управління економікою. Криза економіки в цілому та її кримінальні прояви взаємно підсилюють і збільшують негативні наслідки та загрози для економічної безпеки і національної безпеки в цілому.

На жаль, криміналізація економіки є серед основних загроз економічній безпеці України. Так, до найбільш небезпечних напрямів криміналізації економічної діяльності в Україні можна віднести: злочини у сфері кредитно-фінансових відносин і банківської діяльності; злочини на ринку цінних паперів; злочини в зовнішньоекономічній діяльності; злочини у сфері споживчого ринку; злочини у сфері приватизації майна; податкові злочини. Так, з використанням кредитно-фінансового сектора та банківської системи скоюються небезпечні злочини, які завдають значної шкоди державі, суспільству, підривають економічну безпеку.

Тому на сьогодні перед дослідниками різних галузей постає важливе завдання всебічного аналізу злочинності у сфері економічної діяльності. Потреба в дослідженні даного явища набула гострого характеру, оскільки економічній злочинності притаманні особливі якості та особливий характер, тому що вона перетворилася у фактор, який не тільки дестабілізує життя суспільства, негативно впливає на його інститути, а є серйозною загрозою економічній безпеці держави.

Актуальність даної теми полягає у тому, що одним із важливих напрямків розбудови України як незалежної держави є протидія злочинності. Успіх у цій діяльності значною мірою залежить від теоретичних розробок протидії окремим видам злочинів, зокрема економічним.

Об’єктом дослідження є економічна злочинність.

Предметом дослідження є кримінально-правові ознаки злочинів у сфері економічної діяльності у кримінальному праві України.

Мета курсової роботи дослідити правову природу злочинів у сфері економічної діяльності, поглибити теоретичні знання.

Завдання курсового дослідження:

- визначити поняття та ознаки економічного злочину;

- дослідити види злочинів у сфері економічної діяльності, їх кримінологічну характеристику;

- проаналізувати основні причини економічної злочинності;

- розглянути основні напрямки попередження злочинів у сфері економіки.

При написанні курсової роботи використовувались не лише підручники та посібники з кримінального права, а й монографії, наукові статті та праці окремих науковців-теоретиків. Серед науковців, які займалися даною проблемою можна виділити: Андрушко П.П., Беніцького А.С., Пустовіта О.В., Усатого Г.О., Сташиса В.В., Тація В.Я., Маляренко В.Т. та ін.

Закрыть

Виды преступлений в сфере экономической деятельности и их уголовно-правовые ознаки_2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.