Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 26

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗМІНА ПРЕДМЕТУ ПОЗОВУ ТА ПІДСТАВИ ПОЗОВУ ВІДПОВІДНО ДО ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 5

РОЗДІЛ 2. ВІДМОВА ВІД ПОЗОВУ ТА МИРОВА УГОДА СТОРІН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 18

РОЗДІЛ 3. ПРАВИЛА ВИЗНАННЯ ПОЗОВУ ВІДПОВІДАЧЕМ 20

ВИСНОВКИ 22

ВИКОРИСТАННІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 24

ВСТУП

Актуальність теми. Процесуальне право, порівняно з матеріальним, є більш визначеним, чітким та однозначним. Однак відсутність у чинному Цивільному процесуальному кодексі України (далі - ЦПК України) певних правових норм, а також єдиної усталеної судової практики їх застосування за певних умов призводить до того, що завдання цивільного судочинства, визначені в ст. 2 ЦПК України, не виконуються в повному обсязі [1]. Під час зміни предмета або підстав позову в цивільному судочинстві України сторони (а подекуди й суди) не досить часто звертають увагу на положення ЦПК України, що регулюють порядок та умови вчинення відповідної процесуальної дії.

Метою роботи є аналіз судової практики та виявлення проблемних моментів, які виникають під час зміни у позовному спорі в цивільному судочинстві України, а також виокремлення теоретичних висновків щодо застосування відповідних норм ЦПК України.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

визначити поняття предмету позову та його підстави зміни відповідно до чинного законодавства України;

розглянути право позивача відмовитися від позову та право укладання мирової угоди;

розглянути право відповідача визнати позов та наслідки для відповідача такого рішення для нього.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є диспозитивні права сторін в цивільному процесі, в межах якої знаходиться предмет дослідження – зміни у позовному провадженні.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу І – зміна предмету позову та підстави позову відповідно до цивільно-процесуального законодавства України;

описовий метод застосовувався при написанні розділу ІІ відмова від позову та укладання мирової угоди між сторона;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна база роботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, кодексів, законів України, практики вищих спеціалізованих судів, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ функціонування даного питання в цивільному процесі. Варто наголосити, що в науці цивільного процесуального права проблемні питання порядку й умов зміни у позовному спорі не вивчалися досить глибоко. Заслуговують на увагу окремі розвідки В.В. Комарова [2], М.Й. Штефана [3], В.М. Кравчука [4], М.І. Балюка, Д.Д. Луспеника [5], С.Я. Фурси [6] та інших учених. Однак окремих ґрунтовних досліджень проблемних питань, що виникають під час зміни у позовному спорі в цивільному судочинстві, на сьогодні немає.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина курсової роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрыть

Изменения в исковом споре

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.