Субъекты гражданско-процессуальных отношений

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН 6

1.1.Поняття та види суб’єктів цивільних процесуальних відносин 6

1.2. Цивільно процесуальна право- та дієздатність учасників судового процесу 14

1.3. Процесуальне правонаступництво у цивільно-процесуальному законодавстві 18

РОЗДІЛ 2. УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 23

2.1. Суд як суб’єкт цивільно-процесуальних відносин 23

2.2. Сторони як суб’єкт цивільно-процесуальних відносин 24

2.3. Треті особи як суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин 28

РОЗДІЛ 3. ПРЕДСТАВНИКИ В ЦИВІЛЬНО-ПРОЦУСУАЛЬНОМУ (СУДОВОМУ) ПРОЦЕСІ 31

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 38

ВСТУП

Актуальність теми. Будь-які правовідносини немислимі без суб’єктів яких завжди має бути не менше двох. Не виключенням є й цивільно-процесуальні відносини, до суб’єктів яких варто віднести всі державні органи, посадових і приватних осіб, які ведуть цивільний процес або залучаються до нього, вступають між собою у процесуальні правовідносини, набуваючи процесуальних прав і виконуючи процесуальні обов’язки.

Мета і завдання дослідження курсової роботи є дослідження суб’єктів цивільно-процесуальних відносин та аналіз прав та повноважень даних суб’єктів.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

визначити та види суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин відповідно до чинного законодавства України;

дослідити цивільно-процесуальну право- та дієздатність учасників цивільного процесу;

встановити критерії суб’єктів спрощеної системи оподаткування;

дослідити та проаналізувати процесуальне правонаступництво у цивільному процесі;

розглянути склад учасників цивільного процесу: суд, сторони, треті особи;

проаналізувати хто має бути представником у цивільному процесі.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є цивільний процес України, в межах якої знаходиться предмет дослідження – суб’єкти цивільного процесу відповідно до чинного українського законодавства.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу І – загальні положення про суб’єктів цивільно-процесуальних відносин;

описовий метод застосовувався при написанні розділу ІІ єдиний учасники судового процесу;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна базароботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, кодексів, законів України, указів, що регулюють порядок участі учасників процесу у цивільно-процесуальному законодавстві України, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ функціонування даного розділу в цивільному процесі, зокрема: Алєксєєв С.С., Безлюдько І.О., Васильєв С.В., Єлісєйкін П.Ф., Мельникова А.А., Паскара А.Л., Онішенка Н.М., Скакуна О.Ф., Зайчука Н.М., Лисенкова С.Л., Ковальського В.С., Тихомірова В.С. та інші.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина курсової роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрыть

Субъекты гражданско-процессуальных отношений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.