Уголовно-правовая характеристика незаконной охоты (ст. 248 УК)

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 248 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 5

1.1 Нормативно-правовий захист тваринного світу в Україні 5

1.2. Поняття «незаконного полювання» 6

РОЗДІЛ 2. СКЛАД ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ СТАТТЕЮ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 13

2.1. Об’єкт злочину 13

2.2. Об’єктивна сторона злочину 14

2.3. Суб’єкт злочину 17

2.4. Суб’єктивна сторона злочину 18

2.5. Кваліфікуючі ознаки 21

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПОЛЮВАННЯ 22

3.1. Кримінальна відповідальність за незаконне полювання 22

3.2. Адміністративна відповідальність за незаконне полювання на тварин 27

ВИСНОВКИ 30

ЗАДАЧІ 32

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 34

ВСТУП

Актуальність теми. При розкритті означених питань необхідно відзначити, що закони існування тваринного світу, зокрема, мисливських звірів і птахів, ще далеко недостатньо вивчені людиною. Більш того, зникнення будь-якого виду вказаної біоти може стати фатальним для життєвого циклу. Виходячи з зазначеного, охорона тваринного світу в Україні - одна з найбільш актуальних проблем, яку необхідно вирішувати, підходячи дещо по-іншому до визначення таких ключових понять, як незаконне полювання та суспільна небезпечність цього виду злочинного діяння, передбачених кримінальним законодавством України.

Метою даної роботи є проведення юридичного аналізу та визначення таких понять як незаконне полювання та суспільна небезпечність даного злочинного діяння на базі комплексного їх вивчення та дослідження.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

визначити поняття «незаконного полювання» в Україні;

дослідити нормативно-правовий захист тваринного світу в Україні;

встановити склад злочину передбаченого статтею 248 КК України;

дослідити та проаналізувати кримінальну відповідальність за вищезазначений злочин відповідно до чинного національного законодавства.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є злочини проти довкілля України, в межах якої знаходиться предмет дослідження – кримінально-правова характеристика незаконного полювання відповідно до кримінального кодексу України.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

історичний метод використовувався при написанні становленні нормативно-правового захисту тваринного світу в Україні;

порівняльний метод використовувався у порівнянні юридичної відповідальності за даний злочин;

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу ІІ – склад злочину статті 248 КК України;

описовий метод застосовувався при написанні розділу ІІІ шляхи проблеми юридичної відповідальності за незаконне полювання;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна база роботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, законів України, указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, міжвідомчих наказів, які регулюють порядок захисту тваринного світу в Україні, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ кримінально-правової кваліфікації злочину передбаченого ст.. 248 КК України, зокремапитання розгляду незаконного полювання та суспільної небезпечності цього виду злочинного діяння приділялась свого часу увага такими вченими, як: В.Я. Тацій, М.Й Коржанський., В.Г. Гончаренко, В.К Матвійчук, С.Л. Голуб та ін.

Структура роботи. Дана робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури.

Основна частина роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрыть

Уголовно-правовая характеристика незаконной охоты (ст. 248 УК)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.