Уголовно-правовая характеристика умышленного средней тяжести телесного повреждения (122 УК)

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ 6

1.1. Поняття тілесного ушкодження 6

1.2. Класифікація тілесних ушкоджень 11

РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 122 КК УКРАЇНИ 15

2.1. Об’єкт злочину 15

2.2. Об’єктивна сторона злочину 17

2.3. Суб’єкт злочину 18

2.4. Суб’єктивна сторона злочину 20

2.5. Кваліфікація злочину 21

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КВАЛІФІКАЦІЇ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ 23

ВИСНОВКИ 30

ЗАДАЧІ 32

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 35

ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що фізичне й психічне здоров'я є одним з найважливіших людських благ. Саме нормальне здоров'я забезпечує особі високий рівень соціальної активності, сприяє розвитку її талантів і здібностей. Заподіяння шкоди здоров'ю завдає особі у багатьох випадках значну фізичну, моральну й матеріальну шкоду (останнє пов'язане із витратами на відновлення здоров'я, лікування й реабілітацію).

Заподіяння шкоди здоров'ю людини є негативним чинником і для суспільства в цілому, яке також потерпає від втрати або зниження соціальної активності кожного з його членів.

Кримінально-правова охорона життя і здоров'я має універсальний характер, вона не залежить від суспільних ознак особи потерпілого. Кримінальний закон однаковою мірою охороняє здоров'я як юнака, так і безнадійно хворого, як героя, так і завзятого злочинця.

Злочини проти здоров'я, до яких належить заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості, – це протиправні умисні або необережні діяння, що безпосередньо спрямовані на завдання фізичної або психічної шкоди здоров'ю інших осіб.

Тілесне ушкодження – протиправне завдання шкоди здоров'ю потерпілої особи, яке полягає у порушенні анатомічної цілісності тканин, органів та їх функцій внаслідок застосування одного чи кількох зовнішніх ушкоджуючих чинників – фізичних, хімічних, біологічних, психічних.

Згідно з КК України, тілесні ушкодження поділяються на три ступеня тяжкості: тяжкі тілесні ушкодження, середньої тяжкості тілесні ушкодження, легкі тілесні ушкодження (їх ознаки передбачені відповідно у ст. ст. 121, 122, 125 КК).

Мета роботи – з'ясувати особливості змісту кримінально-правових норм про відповідальність за умисні середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Об'єктом дослідження є кримінальна характеристика умисних злочинів проти життя та здоров’я людини.

Предметом дослідження кримінально-правова кваліфікація за злочин, який передбачений статтею 122 КК України – умисне середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Завдання дослідження:

– визначити поняття тілесного ушкодження;

– навести класифікацію тілесних ушкоджень за кримінальним законодавством України;

–– надати загально-кримінальну характеристику умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження;

– висвітлити особливості кваліфікації злочинів за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості за національним законодавством.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

порівняльний метод використовувався у порівнянні юридичної відповідальності за даний злочин;

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу ІІ – склад злочину статті 122 КК України;

описовий метод застосовувався при написанні розділу ІІІ загальні правила кваліфікації насильницьких злочинів;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна база роботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, кримінальних законів України, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ кримінально-правової кваліфікації злочину передбаченого ст.. 122 КК України, зокремапитання особливостей кримінальної відповідальності за заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, приділяли увагу у своїх працях такі відомі українські та російські науковці, як Бажанов М. І. Борисов В. І., Гриневич В. І., Куц В. М., Мельник М. І., Навроцький В. О., Расторопов С. В., Сафронов С. О., Сташис В. В., Стрельцов Є. Л., Хавронюк М. І. та ін.

Структура роботи. Дана робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури.

Основна частина роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрыть

Уголовно-правовая характеристика умышленного средней тяжести телесного повреждения (122 УК)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.