Судебная власть как элемент правоохранительной системы Украины

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВОХОРОННА СИСТЕМА ТА ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 6

1.1 Поняття правоохоронної системи України 6

1.2. Співвідношення понять правоохоронної та правозахисної діяльності України 8

РОЗДІЛ 2 СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ПРАВООХОРОННІ ФУНКЦІЇ 16

2.1. Поняття судової влади 16

2.2. Основні функції судової влади 17

РОЗДІЛ 3. НОВІ СУБ’ЄКТИ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ЇХНІ ФУНКЦІЇ В РАМКАХ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 20

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 31

ВСТУП

Актуальність теми. Одним із важливих, складних і багатогранних явищ юриспруденції є правовий захист людини. Упродовж багатьох століть проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала також релігійно-етичного, філософського значення.

Досить поширеним у науковому середовищі є визначення, що забезпечення державою прав і свобод людини - це створення державою умов для їх здійснення. З’ясовуючи у зв’язку із цим одне з понять правозахисної діяльності, можна стверджувати, що вона є діяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування, колективних та одноособових суб’єктів громадянського суспільства щодо недопущення порушень прав і свобод людини й громадянина (юридичних осіб), а також відновлення порушеного правомірного стану в цій сфері.

Метою роботи є науково-теоретичний аналіз поняття правоохоронної системи та судової влади, співвідношення понять правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні, їх правове регулювання за законодавством України.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

визначити поняття правоохоронної системи України;

розглянути співвідношення понять правоохоронна та правозахисна діяльність України;

Визначити поняття судової влади в Україні;

зрозуміти основні функції судової влади;

встановити нові суб’єкти судової влади та їхні функції в рамках реформування судової системи України;

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є судова влада України, в межах якої знаходиться предмет дослідження – судова влада як елемент правоохоронної системи.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

історичний метод використовувався при написанні та вивченні становленні судової системи та її реформація з часом;

порівняльний метод використовувався у дослідженні проблем діяльності судової влади та їх функції в рамках реформування судової системи України;

структурний метод застосовувався при дослідженні розуміння поняття правоохоронної та судової системи України;

описовий метод застосовувався при написанні та дослідженні співвідношення понять правоохоронної та правозахисної діяльності України;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна базароботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, міжнародних нормативно-правових актів, законів України, що регулюють правоохоронну та судову діяльність в Україні, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ функціонування вищезазначених інституцій. В українській юридичній науці цій проблемі приділяли увагу провідні вчені, такі як М.І. Козюбра, В.Ф. Погорілко, П.М. Рабінович, П.Б. Стецюк, Ю.М. Тодика, В.Л. Федоренко, О.Ф. Фрицький, В.М. Шаповал та інші.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Основна частина курсової роботи містить три взаємопов’язані розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань. 

Закрыть

Судебная власть как элемент правоохранительной системы Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.