Уголовно-процессуальный закон Украины и его действие во времени, пространстве и по коллом лиц

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗВОРОТНА ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЯК ГАРАНТІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 7

1.1. Принцип зворотності закону в часі 7

1.2. Застосування у процесі нових норм 9

РОЗДІЛ 2. ЧИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ У ПРОСТОРІ, ЧАСІ ТА ЩОДО КОЛА ОСІБ 14

2.1. Дія закону в часі та просторі 14

2.2. Дія актів тлумачення норм права за колом осіб 16

РОЗДІЛ 3. ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 25

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 36

ВСТУП

Актуальність теми. Відомо, що процесуальні закони та норми, які в них закріплені, підпорядковуються часу, за закономірностями якого існують з моменту свого народження, який пов'язується з їх прийняттям, оприлюдненням і набранням ними чинності, і до моменту своєї смерті, яка настає із втратою ними юридичної сили при їх скасуванні новим законом. У зв'язку з цим питання про те, чи має процесуальний закон зворотну силу після своєї «смерті», нібито взагалі не має поставати, оскільки з моменту набуття чинності новим законом попередній закон та його нормативні положення втрачають своє правове значення, а слідчі, прокурори і судді зобов'язані застосовувати лише нові процесуальні норми, незважаючи на час вчинення кримінального правопорушення, і тому кримінальний процесуальний закон не має зворотної. Однак це не завжди так. Прийняття нового такого закону означає, що попередній порядок кримінального провадження не задовольняв суспільство, тому його дія в ідеалі розрахована на провадження, що виникатимуть вже після набрання ним чинності. Насправді у цей же момент в провадженні органів кримінальної юстиції перебуває значна кількість матеріалів і справ про кримінальні правопорушення, що були розпочаті раніше, в період дії старого закону. Ці провадження стосуються різних категорій злочинів і суб'єктів, перебувають на різних етапах кримінального процесу, мають різну перспективу тощо, але особливість їх полягає в тому, що в них знаходить відображення дія двох законів, які послідовно регулювали процесуальну діяльність органів кримінальної юстиції та відносини, що виникали під час цієї діяльності між зазначеними органами та іншими фізичними і юридичними особами.

Якщо «концептуальний розрив» у правовому регулюванні за цими законами незначний, а в новому законі, в тому числі в його прикінцевих і перехідних положеннях, максимально враховано різницю у системних властивостях попереднього і нового порядку кримінального провадження та передбачено усунення перешкод, що неминучі при переході правовідносин, які іноді виникають при проведенні неповторних процесуальних дій, під дію нового закону, то зворотний вплив старих норм буде мінімізовано і не призведе до порушення прав осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Однак чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК України 2012 року) на концептуальному рівні суттєво відрізняється від Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року (КПК України 1960 року) через посилення засад змагальності і недостатню урегульованість цілої низки положень перехідного плану, що негативно позначається на стані законності, ефективності кримінального провадження та правах осіб, які беруть у ньому участь.

Метою роботи є розкриття зворотної дії кримінального процесуального закону і його дія в часі, просторі та за колом осіб.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

визначити основний принцип зворотності кримінально-процесуального закону в часі;

визначити яким чином застосовується даний принцип у процесі становленню нових норм;

розглянути дію закону в часі та просторі;

встановити дію актів тлумачення норм права за колом осіб;

дослідити дію кримінального закону щодо злочинів вчинених на тимчасово окупованій території України.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є конституційно-правові гарантії основних прав та свобод людини в Україні, в межах якої знаходиться предмет дослідження – кримінально-процесуальне законодавство України в рамках дії законодавства в часі, просторі та за колом осіб.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу один – зворотна дія кримінального процесуального закону як гарантія прав людини у кримінальному провадженні;

описовий метод застосовувався при написанні розділу 2 щодо чинності кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо кола осіб;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна база роботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, Міжнародних актів, законів України, указів Президента, що регулюють кримінально-процесуальне законодавство в часі, просторі та за колом осіб, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ заданої теми, зокрема, аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання зворотної дії кримінально-процесуального закону у своїх працях вивчали Б.О. Галкін, Ю.М. Грошевий, Н.С. Карпов, М.С. Строгович, І.Я. Фойницький та інші науковці. Проте в їхніх наукових дослідженнях не враховано сучасні умови кримінального провадження і оновлене кримінальне процесуальне законодавство України.

Загальну характеристику дії актів тлумачення норм права за колом осіб досліджували українські й зарубіжні науковці, такі як: С. С. Алексєєв, М. Боголєпов, М. М. Вопленко, Ю. Л. Власов, О.М. Головко, М. С. Кельман, Н. І. Мотузова, О. Г. Мурашин, Ю. Настасяк, О. І. Осауленко, І. М. Погрібний, М. П. Рабінович, О. Ф. Скакун, Л. В. Соцуро, Ю. М. Тодика, М. В. Цвік.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. 

Закрыть

Уголовно-процессуальный закон Украины и его действие во времени, пространстве и по коллом лиц

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.