Законодательный процесс и другие парламентские процедуры

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 26

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО СТАДІЇ 5

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ПРАВА ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ 7

РОЗДІЛ 3. ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ 10

3.1. Попередній розгляд законопроекту в комітетах Верховної Ради України. 10

3.2. Обговорення законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України 14

РОЗДІЛ 4. ПРОМУЛЬГАЦІЯ ЗАКОНУ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ 18

РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАКОНІВ 21

ВИСНОВКИ 24

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 26

ВСТУП

Актуальність теми. Основним змістом законодавчої функції Верховної Ради є, звичайно, прийняття законів. Виключно законами визначаються основи політичної системи, організація і діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема; засади утворення й діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів інформації; організація і порядок проведення виборів та референдумів; організація й порядок діяльності Верховної Ради, статус народних депутатів; організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики; судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання й слідства, органів та установ виконання покарань; основи організації і діяльності адвокатури.

Мета і завдання дослідження курсової роботи є дослідження законодавчого процесу в Україні та аналіз змісту і особливостей законодавчого процесу та інших парламентських процедур.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

визначити поняття законодавчого процесу та розглянути його стадії;

встановити суб’єктів права законодавчої ініціативи;

встановити критерії суб’єктів спрощеної системи оподаткування;

розглянути процес обговорення та прийняття законопроекту;

проаналізувати промульгацію закону Президентом України;

розглянути особливості проходження конституційних законів.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є конституційно-правовий статус Верховної Ради України, в межах якої знаходиться предмет дослідження – законодавчий процес України.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу 1, 2;

описовий метод застосовувався при написанні розділу 3, 4;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Джерельна базароботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, законів України, указів Президента України, що регулюють законодавчий процес, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ заданої теми, зокрема: А.Г. Гузнова, А.А. Кенонова, Т.Є. Роздєствєнскої, В.В. Кравченка, А.М. Колодія, М.О. Пухтинського, О.В. Батанова, В.Я. Тація, Ю.М. Тодики, А.Ю. Олійника та інші праці інших авторів.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить п’яти розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури. 

Закрыть

Законодательный процесс и другие парламентские процедуры

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.