Пути и средства предупреждения правонарушений

ПЛАН

Вступ

Розділ 1. Поняття, види і класифікація правопорушень.

1.1. Соціальна природа і причини правопорушень.

Розділ 2. Поняття і види юридичної відповідальності.

2.1. Підстави юридичної відповідальності.

2.2. Цілі юридичної відповідальності.

Розділ 3. Об’єкти, рівні й форми попередження правопорушень.

3.1. Засоби і шляхи попередження злочинності і їх класифікація.

3.2. Мій власний спосіб подолання злочинності.

Висновки

Література

Вступ

В даній курсовій роботі, тема якої "Шляхи і засоби попередження правопорушень» ми розглянемо наступні питання:

1. Поняття види і класифікація правопорушень;

2. Соціальна природа і причини правопорушень;

3. Поняття і види юридичної відповідальності;

4. Підстави юридичної відповідальності;

5. Цілі юридичної відповідальності, в яких дамо визначення основним поняттям і терміни.

Теорія держави і права - єдина теорія. Це єдинство виникає з того, що держава і право взаємодіють між собою як засіб регулювання громадських стосунків. Взаємопов’язаність в процесі виникнення, розвитку і функціонування держави і права - одна з основних закономірностей державно-правової організації і життя суспільства.

Правопорушення, як правило, зумовлюється не якоюсь однією окремою причиною, а відразу багатьма. Проте завдання цілковито усунути всі причини правопорушень має утопічний вигляд: адже для цього потрібно усунути всі суперечності, які існують у суспільстві. В зв’язку із цим всі правопорушення і юридична відповідальність за них закріплені в законодавстві. Питання про відповідальність за порушення природних прав людини, які юридично не закріплені в законодавстві, повинні вирішуватись на підставі міжнародно-правових актів, які ратифіковані Україною, або на підставі застосування аналогії закону в тих галузях права, де вона не заборонена.

Доцільність розгляду даного питання полягає в тому, що тема правопорушень була і буде актуальна завжди. Вони існували ще до нашого снування, та будуть існувати і після його. Людство чомусь не може обійтись без заборонених плодів, напевно вони все ж таки найсолодші, адже кому хочеться жити в бідності? Тому краще вкрасти, т.д.

Структуру нашої роботи становитимуть всі ті питання, котрі є актуальними для всебічного розгляду даної теми. Адже не можна розглянути якесь окреме питання підійшовши до нього на пряму, воно як і будь-яке інше має велику кількість аспектів.

Що досліджується, вивчається? Конкретно буде розглянуто питання правопорушення, види юридичної відповідальності за неї, засоби і шляхи попередження правопорушень.

Розглянуто чи теорія? Зрозуміло, що кожен з нас неодноразово зіштовхувався з правопорушеннями, так само і я, тому в даній роботі викорастані як і власні знання та досвід, так і той, що було отримано в процесі навчання.

Основні результати. В ході роботи маю за мету розкрити питання та підсумувати результати дослідження.

Що цікавого помітили в процесі дослідження? Досліджуючи велику кількість інформації можна спостерігати за тим, що кожен автор статті, науковець, ін. особи доносять її по своєму. Кожне твердження, приклад, всі різні, тому в даній роботі буде використано лише одне або декілька з них.

Методика дослідження.Щоб найкращим чином зобразити розгляд даного питання буде використано актуальніші джерела інформації, а саме інтернет та нові кодекси. Також за основу будуть взяті знання отримані в закладі навчання.


Розділ 1. Поняття, види і класифікація правопорушень.

Правопорушення - це суспільно небезпечне або суспільно шкідливе протиправне винне діяння деліктоздатної особи, яке тягне за собою юридичну відповідальність. [1]

Ознаки правопорушення:

1. Це завжди діяння (діяабо бездіяльність), тобто фактичне протиправне діяння чи протиправне нездійснення регламентованої законом поведінки;

2. Суспільно небезпечне (шкідливе) діяння. Це діяння здатне здійснити такі зміни у функціонуванні суспільних відносин, які не відповідають соціальному прогресу, нормальним умовам існування людини і суспільства;

3. Протиправне діяння, тобто порушення вимог норм права, невиконання юридичних обов'язків, закріплених у нормативно-правових документах;

4. Винне діяння, яке відображає внутрішнє негативне ставлення суб'єкта до інтересів людей та суспільства, що виявляється у формі умислу або необережності. Про винність кажуть тоді, коли особа повинна була обрати варіант поведінки, але вчинила всупереч праву;

5. Свідомо-вольове діяння, що залежить від волі та свідомості суб'єкта, перебуває під його контролем, тобто діяння деліктоздатної особи. Для цього потрібно, щоб суб'єкт правопорушення досяг певного віку, визначеного законом, розумів свої дії та був здатний ними керувати;

6. Кримінальне діяння, яке виявляється в тому, що за вчинення правопорушення повина бути передбачена юридична відповідальність.

Класифікувати правопорушення можна за такими критеріями:

1. За ступенем суспільної небезпеки: злочини (передбачені кримінальним законодавством суспільно небезпечні діяння) та проступки (передбачені законодавством суспільно шкідливі діяння, адміністративні, цивільні, дисциплінарні, конституційні).

2. За сферами суспільного життя: в економіці, політиці, соціально-побутовій сфері та ін.

3. За формами вини: скоєні з умислом та скоєні з необережності.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 22

Бесплатная работа

Закрыть

Пути и средства предупреждения правонарушений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.