Вещественные доказательства в уголовном производстве

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 28

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

1. Поняття, ознаки та види речових доказів у кримінальному провадженні 6

2. Процесуальний порядок вилучення та огляду речових доказів 13

3. Зберігання речових доказів та вирішення питання про них 19

Висновок 26

Список використаних джерел 28

Вступ

Специфіка пізнавальної діяльності в кримінальному процесі, що відбувається у формі доказування, виявляється в тому, що вона має дві сторони: пізнавальну та посвідчуючу. Остання означає, що фактичні дані, пізнані та одержані уповноваженими особами у ході кримінального провадження, повинні бути зафіксовані у такій передбаченій законом процесуальній формі, яка гарантує їх достовірність, а також дозволяє будь-якому суб'єкту кримінально-процесуальної діяльності користуватися ними у незмінному (цілісному) вигляді незалежно від часу та місця їх формування.

У відповідності зі ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому КПК.

Таким чином, що стосується значення кримінально-процесуального доказування, то його не можливо перебільшити. Адже, говорячи про процес доказування у кримінальному провадженні, ми говоримо, насамперед, про те, що вирішується доля людини. І від того, наскільки правильно буде зібрано і оцінено весь доказовий матеріал, залежить правильність, законність судового рішення у кримінальному провадженні.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Реалізація вимог Конституції і виконання органами досудового розслідування, прокурорами, слідчими суддями та судами завдань кримінального провадження неможливі без прийняття правоохоронними органами законних і обґрунтованих процесуальних рішень. Саме шляхом прийняття таких рішень здійснюється втілення в життя вимог Конституції і чинного законодавства, досягається вирішення завдань кримінального провадження.

В свою чергу, прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень можливе лише тоді, коли вони ґрунтуються на перевірених та правильно оцінених відомостях, одержаних у відповідності до вимог кримінально-процесуального закону. Чільне місце серед них займають речові докази, як окреме джерело доказів, визначене у ч. 2 ст. 84 КПК України. Помилка суб'єкта доказування під час оцінки доказів та їх джерел може призвести до прийняття незаконних рішень, порушення прав і свобод громадян, покарання невинуватого або виправдання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Окрім того, на практиці виникає чимало проблемних питань, пов'язаних із вилученням, оглядом речових доказів, їх зберіганням, а також обліком та передачею речових доказів, контролем їх обліку та стану зберігання.

Невирішеним залишається ряд аспектів, пов'язаних з поняттям, змістом і значенням речових доказів, їх відмежуванням від документів. Крім того, проблемними залишаються деякі питання, пов'язані з оцінкою речових доказів поряд з іншими джерелами доказів, передбачених ч. 2 ст. 84 КПК України.

Метою курсової роботи є узагальнення теорії вилучення, зберігання та вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні, визначення найбільш важливих теоретичних положень, які регламентують основні питання теми.

Завданнями курсової роботи є:

- визначити поняття, ознаки та види речових доказів у кримінальному провадженні;

- з'ясувати сучасний стан питання та його правову регламентацію;

- узагальнити особливості процесуального порядку зберігання речових доказів;

- сформулювати узагальнюючі висновки, запропонувати пропозиції по вдосконаленню теорії і практики.

Об'єкт дослідження- кримінально-процесуальні відносини, що виникають в процесі доказування.

Предмет дослідженняє речові доказ у кримінальному провадженні.

Структура моєї курсової роботи:

зміст;

вступ;

розділ 1;

розділ 2;

розділ 3;

висновок;

список використаних джерел.

Закрыть

Вещественные доказательства в уголовном производстве

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.