Права человека как правовая основа гражданского общества

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВ ЛЮДИНИ 5

1.1. Поняття прав людини 5

1.2. Ознаки прав людини 8

РОЗДІЛ II. ПОНЯТТЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА 14

2.1. Дефініція громадянське суспільство та його ознаки 14

2.2. Основні принципи побудови громадянського суспільства 21

РОЗДІЛ III. ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ПРАВОВА ОСНОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 29

3.1. Правових механізм розбудови громадянського суспільства 29

3.2. Проблеми та перспективи розбудови громадянського суспільства 35

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ВСТУП

Популяризація ідеї непорушності прав людини, яка після Другої світової війни отримала підтримку на національному і міжнародному рівнях, призвела до суттєвого прогресу в питанні реального забезпечення і захисту прав людини як на національному, так і міжнародному рівні.

Однак, зворотнім боком цього процесу стала ситуація, коли на межі ІІ-ІІІ тисячоліть почали все частіше висловлюватися деструктивні ідеї на кшталт таким: необхідно проведення «десуверенізації» шляхом розповсюдження демократії західного зразка в інтересах транснаціональної солідарності; в глобальній системі світового порядку відбувається «розчинення державного суверенітету»; суверенітет має стати привілеєм, який необхідно заслужити; старе міжнародне право, в основі якого було покладено принцип непорушності суверенітету, вже не відповідає реаліям сьогодення – йому на заміну повинні прийти нові принципи, що засновані на обмеженні суверенітету на користь дотримання прав людини; принципам суверенітету і суверенної рівності держав необхідно протиставити принцип «суверенітету особистості» і таке інше. Становлення та розвиток в Україні інститутів громадянського суспільства, побудова демократичної, правової держави безпосередньо пов’язані з реальним забезпеченням прав і свобод людини, які обґрунтовано вважаються однією з безумовних цінностей сучасного конституціоналізму.

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що одночасно сприйняття суспільною свідомістю ціннісного значення кожної конкретної особистості, загальне визнання та повага її суб’єктивних прав і свобод, наявність дієвих конституційно-правових гарантій та механізмів їх практичної реалізації виступають визначальним показником рівня розвитку конституційного ладу, є необхідною передумовою його стабільності. А розом з тим, без конституційного ладу на високому рівні не можливий і розвиток громадянського суспільства.

Об’єктом даного дослідження виступає таке правове та суспільне явище як «право людини» у тісному зв’язку з можливою якісною побудовою громадянського суспільства в країні, їх взаємозв’язком та залежністю від рівня розвитку цих двох явищ. У роботі також розглядається поняття громадянського суспільства на принципи на якому воно ґрунтується.

Предметом даного дослідження є встановлення особливостей розвитку, застосування, законодавчого зарпіплення та дотримання прав людини у векторі на якісний рівень громадянського суспільства. Досліджується також питання розбудови громадянського суспільства, його залежність від рівня дотримання основних прав та свобод людини і громадянина.

Закрыть

Права человека как правовая основа гражданского общества

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.