Преддипломная практика в адвоката

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 28

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ 3

Розділ І. Загальна характеристика діяльності адвоката 6

1.1. Загальна характеристика адвокатської діяльності 6

1.2. Діяльність Рівненського бласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 10

1.3. Команда Центру, права і обов'язки адвокатів 13

1.4. Вивчення основних видів адвокатської діяльності. 16

1.5. Аналіз характеру звернення громадян 19

Розділ ІІ. Зміст виконаної роботи студентом під час проходження практики 21

2.1. Робочі записи під час практики 21

2.2. Вдосконалення роботи адвокатури 24

Висновок 26

Список використаних джерел 28

Вступ

Метою практики було - оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії; - формування у студентів на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь, навичок прийняття самостійних рішень, потреби систематично поновлювати свої знання та професійну свідомість; - закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами в університеті при вивченні дисциплін, застосування набутих знань в практичній діяльності, набуття практичного досвіду роботи; - підбір необхідного практичного матеріалу, зокрема для написання дипломної роботи.

Звертаючись до мети та завдань практики, а також ознайомившись із основними напрямками діяльностіРівненського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги можна говорити про наступне: Рівненський обласний центрз надання безоплатної вторинної правової допомоги у своїй діяльності керується законодавчою базою України, а саме: Конституцією України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Цивільний кодекс, ЗУ «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», «Про внесення змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги», «Про безоплатну правову допомогу», УП Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України», Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2016 рік з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки», «Про схвалення Концепції Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013 – 2017 роки», Накази Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги» та інші.

Звертаючись до ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» я засвоїла наступне: даний закон визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги.В свою чергу ЗУ «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні.

Виробнича практика є надзвичайно важливою і невід’ємною складовою частиною навчального процесу, а також одним із основних видів підготовки студентів до майбутньої роботи за обраною спеціальністю. Вона сприяє формуванню фахівця, який повинен досконало володіти обраною спеціальністю, формуванню потреби та здатності поповнювати знання, творчо мислити, правильно тлумачити і застосовувати правові норми, грамотно обґрунтовувати та відстоювати власну позицію, давати правильну правову і моральну оцінку суспільно-небезпечним діянням.

Під час проходження практики в адвоката Редзеля Миколи Миколайовича, я отримала великий багаж знань завдяки ознайомленню з нормативною - правовою базою, спілкуванням з адвокатами Центру безоплатної вторинної правової допомоги так і безпосередньо з керівником.В процесі проходження практики я набула знань про основні права та обов'язки адвоката, а також знання про правову природу таких прав та обов'язків, які детально викладені, описані та проаналізовані в теоретичній частині звіту; ознайомилася з тонкощами діловодства адвоката; найголовнішим практичним надбанням під час проходження практики я вважаю прийняття участі у розгляді судових спорів, та наданні правового висновку, складання позовних заяв.

Під час проходження мною практикив адвоката Редзеля Миколи Миколайовича я виконувала наступні завдання: виконувала доручення та завдання адвоката, складала самостійно процесуальні документи, здійснювала реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, здійснювала прийом громадян.

Конституція України кожному гарантує право захищати свої права й свободи від порушень і протиправних посягань шляхом оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. В Україні діє один з найважливіших правових інститутів – інститут адвокатури. Основним завданням якого є забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги.

Практично для всіх юридичних професій однією з головних сторін діяльності є комунікативна діяльність, яка полягає в спілкуванні в умовах правового регулювання. Це правове (процесуальне) регулювання накладає специфічний відбиток на всіх учасників спілкування, наділяючи їх особливими правами і обов'язками і надаючи особливого відтінку спілкуванню, що виділяє юридичні професії в особливу групу.

Для більшості юридичних професій характерна висока емоційна напруженість праці. Причому частіше це пов'язано з емоціями негативними, з необхідністю їх пригнічувати, а емоційну розрядку відкладати на порівняно великий період часу.

Завдання адвоката якраз і полягає в тому, щоб його клієнту - фірмі, банку, компанії - не довелося судитися. Він допомагає складати договори і мирним шляхом вирішувати різні конфлікти. Ця робота має багато спільного з тим, чим займається юрист в фірмі.

Закрыть

Преддипломная практика в адвоката

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.