Уголовно-правовая сущность и опасность преступлений, совершаемых в компьютерной сети

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЮВАНИХ В КОМП`ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ 5

1.1. Сутність поняття та особливості класифікації комп’ютерних злочинів і «комп’ютерної інформації» 5

1.2. Особливості умов появи кримінального явища і формування поняття «комп’ютерний злочин» і «комп’ютерної інформації» 7

1.3. Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку 14

РОЗДІЛ 2. ВИДИ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЮВАНИХ В КОМП`ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ 18

2.1. Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів 18

2.2. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів 23

2.3. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом 26

2.4. Несанкціоновані дії з інформацією 27

2.5. Порушення правил експлуатації комп’ютерів 29

2.6. Перешкоджання роботі комп’ютерів 31

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ВСТУП

Актуальність теми. З розвитком комп’ютерних технологій з’являються нові види злочинів, об’єктом злочинного посягання яких є інформаційна безпека, нормальне функціонування електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж, комп’ютерної інформації, права на неї, а також мереж електрозв’язку. Внаслідок цього виникає необхідність правового захисту інформації такого роду від протиправних посягань. Відповідно це виступило підставою для розробки нових методів по виявленню, розслідуванні та попередженні правопорушень скоєних із використанням комп’ютерних технологій, чим займається криміналістична характеристика злочинів.

Кримінально-правові проблеми злочинів передбачених розділом ХVІ Особливої частини КК досліджували: Д.Азаров, П.Андрушко, Ю.Батурін, П.Біленчук, В.Бутузов, В.Голубєв, М.Гуцалюк, М.Карчевський, М.Коваленко, В.Кузнецов, С.Орлов, С.Остапець, М.Плугатир, Н.Розенфельд, Б.Романюк, А.Савченко, Г.Усатий, В.Хахановський, В.Цимбалюк, В.Шеломенцев, Я.Якубовський та ін. Однак на даний час, серед авторів нема єдиної думки, які саме елементи необхідно включати до криміналістичної характеристики злочинів у сфері використання електро-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Саме тому тема: «Кримінально-правова сутність та небезпека злочинів, вчинюваних в комп`ютерній мережі» є надзвичайно актуальною в сучасному світі.

Мета роботи: розкрити кримінально-правову сутність та небезпеку злочинів, вчинюваних в комп`ютерній мережі.

Завдання роботи:

- окреслити сутність поняття та особливості класифікації комп’ютерних злочинів і «комп’ютерної інформації» ;

- з`ясувати особливості умов появи кримінального явища і формування поняття «комп’ютерний злочин» і «комп’ютерної інформації»;

- охарактеризувати злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку;

- показати несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж (ст. 361 КК);

- створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження і збут;

- окреслити несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або носіях такої інформації;

- охарактеризувати несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї;

- розкрити порушення правил експлуатації та перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку.

Об`єкт дослідження − комп`ютерні злочини.

Предмет дослідження кримінально-правова сутність злочинів, вчинюваних в комп`ютерній мережі та їх небезпека.

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (26 назв) та має загальний обсяг 34 сторінки друкованого тексту.

Закрыть

Уголовно-правовая сущность и опасность преступлений, совершаемых в компьютерной сети

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.